Obligationer og certifikater

Obligationer og statsgældsbeviser er rentebærende gældsbreve, hvor du som investor låner penge til en låntager. Ligesom du kan investere i aktier i stedet for investeringsfonde, kan du også investere i obligationer og certifikater i stedet for obligationsfonde.

Kontakt Nordea Markets for mere information.

Om obligationer og certifikater Om obligationer og certifikater

Obligationer og certifikater giver dig mulighed for at investere i et finansielt instrument med løbende renteudbetalinger. Obligationer og certifikater udgives primært af stater, kommuner, realkreditinstitutter, virksomheder eller banker for at finansiere deres gældsposter med løbetid på over et år (obligationer) eller med løbetid på under et år (certifikater)
 
Låntagers kreditværdighed afgør hvilket afkast, du opnår; højere risiko indebærer større afkast. Både obligationer og certifikater handles endnu primært via telefon, men stadig flere noterede obligationer kan handles online.
 
Fordele med obligationer og certifikater

  • Tryg og sikker placering
  • Beholder du en obligation til forfald, kender du afkastet på forhånd
  • Gode muligheder for at sammensætte skræddersyede porteføljer
  • Regelmæssige udbetalinger
  • Historisk bedre rente sammenlignet med en standard bankkonto