Erhvervsydelser

 

Vi er Nordens førende aktør

indenfor valutahandel

Mere om vores valutaprodukter ›
Produktområder Produktområder

Styring af renterisiko

Udsving på rentemarkedet påvirker virksomheder med store låneposter

Renterisikohåndtering hos Nordea betyder, at du får en skræddersyet løsning med udgangspunkt i dine behov og markedssituationen.

Styring af valutarisiko

Udsving i valutakurser er en risiko for alle virksomheder, der handler med udlandet

Få en skræddersyet strategi for valutarisikohåndtering.

Porteføljepleje

Overlad plejen af jeres investeringer til os

Med en diskretionær porteføljeplejeaftale kan I overlade det til os at administrere jeres formue inden for aftalte rammer ud fra jeres præferencer, forventninger og risikovillighed.

Corporate Investment & Advice

Helhedsorienteret rådgivning om investeringspleje og håndtering af markedsrelaterede risici

Vi baserer al rådgivning og planlægning på jeres situation og behov. Læs mere om vores unikke, overordnede tilgang, som dækker både aktiver og passiver.