Obligationer

Obligationer og statsgældsbeviser er rentebærende gældsbreve, hvor du som investor låner penge til en låntager. Du kan investere direkte i obligationer i stedet for obligationsinvesteringsforeninger.

Kontakt Nordea Markets for mere information.

Om obligationer Om obligationer

Obligationer giver dig mulighed for at investere i et finansielt aktiv med løbende renteudbetalinger. Obligationer udgives primært af stater, kommuner, realkreditinstitutter, virksomheder eller banker for at finansiere deres gældsposter med løbetid på over et år.
 
Låntagers kreditværdighed afgør hvilket afkast, du opnår; højere risiko indebærer større afkast. Obligationer handles endnu primært via telefon, men stadig flere noterede obligationer kan handles online.
 
Fordele med obligationer:

  • Tryg og sikker placering
  • Beholder du en obligation til forfald, kender du afkastet på forhånd
  • Gode muligheder for at sammensætte skræddersyede porteføljer
  • Regelmæssige udbetalinger
  • Historisk bedre rente sammenlignet med en standard bankkonto