Porteføljepleje

Hvis I ikke har tid til – eller interesse i – at følge de finansielle markeder, så er en aftale om diskretionær porteføljepleje særdeles velegnet for jer. Ud fra jeres præferencer, forventninger og risikovillighed plejer vi jeres formue inden for aftalte rammer.

Nordea Markets porteføljepleje Nordea Markets porteføljepleje

Med en diskretionær porteføljeplejeaftale kan I overlade det til os at administrere jeres virksomheds eller organisations formue inden for aftalte rammer ud fra jeres præferencer, forventninger og risikovillighed.

Udgangspunktet for vores forvaltning af jeres formue er en klar investeringsplan, der bygger på jeres økonomiske forhold og jeres ønsker til forvaltning af investeringerne. Med afsæt i vores globale investeringsstrategi sammensætter vi jeres investeringer i traditionelle papirer som obligationer, aktier, investeringsforeninger og -fonde samt i alternative investeringer som certifikater, beviser og strukturerede obligationer.

Vores erfarne team af porteføljemanagere er helt fortrolige med såvel de nationale som de internationale finansmarkeder og er på forkant med de investeringsmuligheder, der byder sig til. Vi overvåger dagligt jeres portefølje og justerer, når der er behov for det. Vi holder jer naturligvis løbende orienteret om udviklingen i porteføljen.

Vil I vide mere: ring til jeres rådgiver eller skriv til corporate.investments.dk@nordea.com