Styring af renterisiko

Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Et alternativ til traditionelle fastforrentede lån er aktiv styring af renterisici ved hjælp af forskellige rentederivater som f.eks. renteswaps, swaptions eller caps. Med aktiv styring af din virksomheds renterisici får du større indflydelse på virksomhedens renteeksponering og renteomkostninger, da du har mulighed for at foretage løbende ændringer.

Kontakt Nordea Markets for mere information

Om styring af renterisiko Om styring af renterisiko

Vi tilbyder skræddersyede løsninger afstemt efter den enkelte kundes behov og de gældende markedsforhold. Det er fx muligt at fastlåse renten, uden at det påvirker det underliggende lån, fastlåse renten på et fremtidigt tidspunkt eller justere renteomkostningerne over tid.

Fordele

  • Bedre styr på renteomkostninger og renteeksponering
  • Fleksibel renteafdækning
  • Såvel positive som negative markedsværdier giver mulighed for gevinst
  • Årlige oversigter over gældsporteføljen med forslag til eventuelle ændringer.