Styring af valutarisiko

Har din virksomhed udgifter eller indtægter i andre valutaer end danske kroner? Valutakursudsving slår direkte igennem på indtjeningsmarginen og dermed på resultatet.

Kontakt Nordea Markets for mere information

Styring af valutarisiko Styring af valutarisiko

Det er kun muligt at træffe rationelle og lønsomme beslutninger i virksomheden, hvis alle kendte risici og muligheder er blevet identificeret og vurderet.

Med korrekt håndtering af risikostyring kan man fokusere på virksomhedens kerneaktiviteter, hvilket giver bedre forudsætninger for stabil lønsomhed.

Prøv valutarisikoberegneren