Nordea ændrer Generelle vilkår for privatkunder og Generelle vilkår for erhvervskunder

Nordea Bank Danmark A/S forventes fra 2. januar 2017, at blive en filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige og de generelle vilkår tilpasses, så de afspejler den nye filialstruktur og den seneste lovgivning. De væsentlige ændringer er følgende:

  • Oplysninger om filialens (bankens) navn, cvr.nr. og øvrige selskabsoplysninger
  • Som filial af Nordea Bank AB (publ), er banken udover tilsyn fra det danske Finanstilsyn også under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige
  • Information vedrørende behandling og videregivelse af person- og kundeoplysninger
  • Dækning fra indskyder- og investorgarantiordningen
  • Oplysning om EU-kommissionens online klageportal
  • Justeringer for at imødekomme lov om fremtidsfuldmagter
  • Herudover er der foretaget andre mindre ændringer i vilkårene

 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nordea 24/7 på telefon 70 33 30 31.