Derfor stiller vi spørgsmål

Myndighederne har bedt blandt andre alle danske banker om at have kendskab til, hvordan vores kunder bruger bankens produkter og serviceydelser. Vi vil derfor kontakte dig fremover enten via telefon, brev eller i mobilbank/netbank for at få svar på nogle spørgsmål og sikre, at oplysningerne, vi har om dig, er korrekte og opdateret.

De oplysninger, du giver os bliver selvfølgelig behandlet i henhold til bankens tavshedspligt

Jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi skræddersy vores rådgivning til dig. Vi stiller alle vores kunder spørgsmål, da vi gerne vil etablere og opretholde langvarige kunderelationer.

Nogle spørgsmål stiller vi dog af andre årsager. Som en af de største banker i Europa tager vi vores samfundsansvar alvorligt. Vi arbejder proaktivt for at beskytte vores kunder, vores bank og samfundet generelt mod kriminelle handlinger som hvidvask, menneskehandel, narkohandel, finansiering af terrorisme, ulovlig våbenhandel, skattesvig osv.

Hvorfor stiller vi spørgsmål? Spørgeskema Skattepligt i USA CRS Hvorfor stiller vi spørgsmål?

Mange lande har love, regler, politikker, sanktioner og instruktioner, som bankerne skal følge for at forhindre økonomisk kriminalitet – og det har vi også i Danmark og derfor stiller vi spørgsmål.
Selvfølgelig er langt de fleste kunder ærlige, men for at finde de få, som ikke er det, er vi nødt til at stille spørgsmål til alle uden undtagelse. Og når du og andre kunder svarer på vores spørgsmål, bidrager I blandt andet til at forhindre kriminelle handlinger.

Derfor stiller vi dig en række spørgsmål, når du ønsker at blive kunde i Nordea, og det bliver vi ved med under hele kundeforholdet. Vi spørger fx om, hvor pengene på din konto kommer fra, og hvorfor du har brug for visse af vores serviceydelser. Alle dine oplysninger holdes fortrolige i henhold til reglerne om tavshedspligt. Vi spørger dog aldrig efter fx personlige koder, og vi sender aldrig e-mails med links, som man skal klikke på.

Er du usikker på, om det er Nordea, som har kontaktet dig, kan du ringe til Nordea kundeservice på telefon 70 33 33 33. Lad aldrig andre bruge din konto. Og sørg for, at din computer er tilstrækkelig beskyttet. Vær også forsigtig, hvis du modtager ukendte e-mails eller bliver bedt om at klikke på links. Læs mere om sikkerhed på internettet og svindel

Er du blevet bedt om at udfylde et spørgeskema via mobilbank, Netbank eller på en krypteret side, kan du sikre dig, at der er tale om et spørgeskema fra Nordea ved, at du kan se sikkerhedslåsen i din adresselinje i browseren. Den viser, at siden er sikker.

Spørgeskema

Vi sender et elektronisk spørgeskema til en stor andel af vores kunder. I skemaet beder vi dig bekræfte de oplysninger, vi har om dig som kunde i Nordea og opdatere dem, hvis der er sket ændringer. Du vil enten få en besked i Netbank/Mobilbank eller et fysisk brev med en kode, hvis du ikke har Netbank/Mobilbank. Uanset hvilken måde du bliver kontaktet på, vil svarene blive behandlet fortroligt og sikkert. Det tager 5-10 minutter at udfylde spørgeskemaet. Har du brug for hjælp, kan du kontakte Nordea 24/7 på telefon nummer 70 33 82 83.
Oplysningerne vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt og på en sikker måde.
 
Hvorfor stiller Nordea disse spørgsmål?
Vi stiller dig en række spørgsmål, når du ønsker at blive kunde i Nordea, og det bliver vi ved med under hele kundeforholdet. Vi spørger fx om, hvor pengene på din konto kommer fra, eller hvorfor du har brug for visse af vores serviceydelser. Alle dine oplysninger holdes fortrolige i henhold til reglerne om bankhemmelighed. Vi spørger dog aldrig efter fx personlige koder, og vi sender aldrig mails med links, som man skal klikke på

Hvad bruges informationerne til?
Informationerne bruges til at opdatere vore kundesystemer, så al information, vi har om dig, er korrekt og opdateret. Jo bedre vi kender dig som kunde, dit brug af banken og vores produkter, jo bedre kan vi rådgive dig. Alle oplysninger behandles fortroligt.

Jeg har fået et fysisk brev og koden virker ikke længere, hvordan får jeg en ny kode?
Du vil automatisk få et nyt brev med en ny kode, hvis du ikke har udfyldt spørgeskemaet inden kodens udløbsdato som er oplyst i brevet.

Jeg har været kunde i mange år, og intet er forandret siden starten, så hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål?
Danske myndigheder og lovgivningen stiller strengere krav end tidligere til den dokumentation og information, danske banker skal have om deres kunder.
Vi stiller derfor spørgsmål, når du bliver kunde i Nordea samt undervejs i kundeforholdet helt uafhængig af, hvor længe kundeforholdet har varet.

Hvad sker der hvis jeg ikke besvarer spørgsmålene?
Hvis du ikke svarer på spørgsmålene, kan det få konsekvenser for den måde, du kan benytte banken på.

Findes spørgeskemaet på engelsk?
Ja – når du logger ind, kan du oppe i højre hjørne vælge dansk eller engelsk.
Kræver det noget særlig at udfylde spørgeskemaet?
Nej – og der er hjælpetekster ved flere af spørgsmålene. Du skal ikke sende noget ekstra materiale ind til os – blot udfylde spørgeskemaet.
 
Er det alle kunder, der skal udfylde spørgeskemaet?
Ja, alle vores kunder vil på en eller anden måde skulle svare på disse spørgsmål. Det er dog ikke alle kunder på én gang, men en løbende proces.

Skattepligt i USA

Som konsekvens af den amerikanske FATCA-lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act) har Danmark og USA indgået en aftale om at udveksle oplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører ”amerikanske personer” til SKAT, som så videregiver de indberettede oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder (IRS).

”Amerikanske personer” defineres blandt andet som personer bosat i USA, har amerikansk statsborgerskab (også ved dobbelt statsborgerskab) eller har permanent opholdstilladelse (Grønt kort), samt virksomheder der er registreret i USA.
Har du modtaget et brev fra Nordea, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne. Blanketterne du finder på nedenstående links erstatter de tidligere brugte blanketter W8-BEN, W8-BEN-E, W9 og den tidligere selvcertificering for virksomheder.

FATCA formularer
KundeBlanketInformation
PrivatpersonerEgenerklæring for fysiske personer (pdf, 23 KB)Åbner i nyt vindue
(erstatter W8-BEN og W9)
Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten
VirksomhederEgenerklæring for juridiske personer (pdf, 274 KB)Åbner i nyt vindue
(erstatter W8-BEN-E, W9 og den tidligere selvcertificering for virksomheder)
Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten

Har du brug for yderligere blanketter, kan du finde dem på IRS's hjemmesideÅbner i nyt vindue.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nordea 24/7 på 70 33 33 33. Du kan også kigge herunder - det kan være, at du kan finde svar på dit spørgsmål her.
Bemærk, at Nordea ikke yder skatterådgivning i relation til FATCA. Har du skatterelaterede spørgsmål, anbefaler vi dig at kontakte en skatterådgiver eller se IRS’s hjemmesideÅbner i nyt vindue

Hvad er FATCA?
Svar:

FATCA er en forkortelse for Foreign Account Tax Compliance Act, som er en amerikansk lov mod skatteunddragelse i USA. De nordiske lande har indgået en aftale med USA om at implementere FATCA-reglerne i national lovgivning, hvilket bl.a. betyder, at finansielle institutter blandt deres kunder skal identificere alle amerikanske personer, der er indberetningspligt for. En lang række andre lande verden over har indgået lignende aftaler med USA.

FATCA er allerede eller vil blive implementeret i national lovgivning i alle de nordiske og baltiske lande.

Hvad indebærer FATCA?
Svar:

I henhold til FATCA er finansielle institutter forpligtet til at identificere alle amerikanske personer blandt deres kunder og årligt indberette visse oplysninger om bankkonti, som disse kunder direkte eller indirekte er indehavere af. De finansielle institutter indberetter til de lokale skattemyndigheder (undtagen i visse lande, hvor de indberetter direkte til IRS).

Da FATCA allerede er eller vil blive implementeret i national lovgivning på alle Nordeas hjemmemarkeder undtagen Rusland (hvor Nordea har underskrevet en aftale direkte med IRS), skal Nordea overholde reglerne i alle landene og må derfor gennemgå alle eksisterende og nye kunder for at fastslå deres FATCA-status. Hvis der er brug for yderligere oplysninger, kontakter Nordea kunden.

Nordea er ligeledes forpligtet til at tilbageholde kildeskat af såkaldte FDAP-betalinger fra USA til finansielle institutter, der ikke overholder FATCA.

Er det kun Nordea, som overholder FATCA?
Svar:

Nej, alle finansielle institutter er forpligtet til at overholde FATCA-reglerne, men måden, de vælger at gøre det på, kan være forskellig fra Nordeas.

Hvorfor beder andre banker om anden dokumentation end Nordea?
Svar:

De finansielle institutter kan have valgt forskellige måder at indsamle oplysninger fra kunderne på for at fastslå deres FATCA-status. Derfor kan bankernes blanketter være forskellige. Nordea rådgiver ikke kunder om deres FATCA-klassificering eller om skattemæssige spørgsmål i relation til USA. Har du brug for rådgivning om dette, anbefaler vi dig at kontakte en skatterådgiver.

Hvad er Nordea forpligtet til at gøre for at overholde reglerne?
Svar:

Nordea skal:

 • Foretage en gennemgang af alle eksisterende og nye kunder for at identificere dem, der er indberetningspligt for i henhold til FATCA.
 • Indberette oplysninger til de lokale skattemyndigheder (undtagen i Rusland og Schweiz, hvor Nordea indberetter direkte til IRS) om alle de konti, som amerikanske personer direkte eller indirekte er indehavere af. Nordea skal også indberette oplysninger om konti, hvor indehaverne ikke svarer på bankens anmodning om oplysninger vedrørende deres status i forhold til en eventuel skattepligt i USA.
 • Tilbageholde kildeskat af såkaldte FDAP-betalinger fra USA til finansielle institutter, der ikke overholder FATCA.
Erstatter FATCA andre amerikanske skatteregler?
Svar:

Nej. FATCA-reglerne (reglerne implementeret i national lovgivning) omhandler alene de minimumskrav til kundekendskab (due diligence), som de finansielle institutter skal opfylde, og den indberetning, som de skal foretage. FATCA-reglerne påvirker ikke de skatteregler, du som person skal overholde.

Nordea anbefaler, at du kontakter en skatterådgiver, hvis du har spørgsmål om skattereglerne.

Hvilke oplysninger indberetter Nordea til de lokale skattemyndigheder?
Svar:

Oplysningerne, der indberettes, er bl.a. navn, adresse og amerikansk skatteydernummer samt kontonumre og saldo.

Hvordan påvirkes privatpersoner?
Svar:

Påvirkes jeg kun, hvis jeg er amerikansk statsborger?
Nej. Loven definerer en række kriterier, som finansielle institutter skal holde øje med i forhold til kundernes konti for at fastslå, om en kunde er en amerikansk person. Kunder med konti, der opfylder et eller flere af disse kriterier, kan blive bedt om at levere yderligere oplysninger.

 • Amerikansk statsborgerskab eller bosiddende i USA
 • Født i USA
 • Arbejdstilladelse (Green Card)
 • Længerevarende ophold i USA hvert år
 • Adresse i USA
 • Telefonnummer i USA
 • Tilbagevendende betalinger til en konto i USA
 • Person med fuldmagt eller underskriftsberettiget person med adresse i USA
 • Kun en c/o-adresse

Bemærk, at finansielle institutter er forpligtet til at søge deres kundebaser igennem for at finde indikationer på amerikanske personer og derfor kan komme til at kontakte personer, der rent faktisk ikke er amerikanske personer.

Jeg er en amerikansk person. Hvordan påvirkes jeg?
Er du en amerikansk person, kan det være, at Nordea kontakter dig for at få yderligere dokumentation. Det kan også være, at du gerne vil finde ud af, om du er forpligtet til at indgive andre oplysninger til de amerikanske myndigheder.
Bemærk, at Nordea ikke rådgiver om dette, men anbefaler dig at kontakte en skatterådgiver.

Nordea har pligt til en gang om året at indberette oplysninger om dig og dine konti til de lokale skattemyndigheder. Det gælder dog ikke i Rusland og Schweiz, hvor Nordea årligt indberetter direkte til IRS.

Jeg er ikke en amerikansk person. Hvordan påvirkes jeg?
De fleste kunder, som ikke er amerikanske personer, vil ikke blive berørt og vil ikke skulle gøre noget. Det kan dog være, at Nordea kontakter dig for at bede dig bekræfte din status som ikke-amerikansk person, hvis der er grund til at tro, at du kan være en amerikansk person i henhold til FATCA.

Bemærk, at hvis du og en amerikansk person har en fælles konto, falder kontoen ind under FATCA-reglerne.

Hvordan påvirkes virksomheder og andre enheder?
Svar:

Er det kun amerikanske virksomheder, som påvirkes?
Nej, FATCA rækker videre end amerikanske virksomheder. Nordea vil kontakte mange kunder over hele verden for at fastslå deres FATCA-status og klassificere dem rigtigt. Det kan ske ved hjælp af Nordea-blanketter eller blanketter fra IRS, afhængigt af hvilken information der er behov for.

Jeg er en amerikansk person og har en stor ejerandel i en virksomhed – hvordan påvirkes jeg?
Da du har en stor ejerandel i en virksomhed, er du højst sandsynligt den retmæssige ejer/kontrollerende person i virksomheden. Nordea kan være forpligtet til at indberette oplysninger om dig, men det afhænger af aktiviteterne i din virksomhed. Hvis din virksomhed er ”passiv”, skal Nordea indberette oplysninger om dig, hvis du er en retmæssig ejer af eller en kontrollerende person i virksomheden. En virksomhed anses for passiv, for eksempel hvis 50% af indtægterne eller mere i virksomheden består af renter eller udbytter.

Hvilken dokumentation skal jeg indlevere?
Svar:

Nordea kontakter berørte kunder og giver besked om, hvilke oplysninger der er nødvendige, og hvilke blanketter der skal udfyldes for at overholde FATCA-reglerne. Blanketterne kan være såkaldte egenerklæringer eller IRS-blanketter eller indeholdelsesattester (såkaldte W-blanketter).

Får jeg de nødvendige blanketter fra Nordea?
Svar:

Ja. Når Nordea kontakter en kunde, vedlægger vi enten de relevante blanketter eller tilføjer et link til en hjemmeside, hvor blanketterne kan hentes.

Hvad vil Nordea gøre, hvis jeg ikke giver de oplysninger, som FATCA kræver?
Svar:

I henhold til FATCA-reglerne er finansielle institutter forpligtet til at behandle kunder, som ikke indgiver de nødvendige oplysninger, som om de er kunder, der er indberetningspligt for i forhold til amerikanske skattemyndigheder. Det betyder, at Nordea vil indberette de samme oplysninger om dem til de lokale skattemyndigheder, som hvis disse kunde havde indgivet dokumentation, der bekræfter deres status som amerikanske personer.

I særlige tilfælde vil finansielle institutter også være forpligtet til at indeholde skat på visse betalinger fra USA til konti, der tilhører kunder, som ikke indgiver de nødvendige oplysninger.

CRS

Common Reporting Standard - CRS
CRS, som er udstedt af OECD ("Organisation for Economic Co-operation and Development"), er en global standard for den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti. CRS kræver, at finansielle institutioner skal identificere kunder, som er skattepligtig i andre lande end deres eget.

Alle EU-medlemslande deltager i CRS og har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af finansielle oplysninger.

Hvorfor CRS?
Baseret på OECD’s CRS standard, det amerikanske FATCA direktiv, og national lovgivning, er alle finansielle institutioner forpligtet til at indsamle og rapportere visse oplysninger om en kontohavers skattemæssige hjemsted(er) og de tilhørende tax identification numbers (TIN) til den lokale myndighed med henblik på at modvirke skatteunddragelse i forskellige lande.

Ved at indsamle disse oplysninger fra alle vores kunder, er Nordea med til at skabe et sikkert og sundt samfund ved at forhindre skatteunddragelse og anden økonomisk kriminalitet.

Hvad betyder det for mig, som Nordea-kunde?
CRS vedrører enkeltpersoner og virksomheder, der er skattepligtige i et hvilket som helst andet land end banklandet (det land, du åbner konto i) og USA, og som har en konto eller investeringer i en bank eller andet finansielt institut i dette bankland.
Fra 1. januar 2016 vil Nordea identificere nye kunders skattemæssige hjemsted(er), og gennemgå eksisterende kontohavere for at identificere kundernes skattemæssige hjemsted(er). Nordea skal også identificere visse erhvervskunders reelle ejere, som har ethvert andet skattemæssigt hjemsted(er) end banklandet og/eller USA.

Nordea må hverken rådgive om skattepligt eller hjælpe dig med at identificere dit skattemæssige hjemsted. Hvis du som kunde har spørgsmål om, hvordan du kan identificere dit skattemæssige hjemsted, vil vi anbefale, at du rådfører dig med en skatterådgiver eller dine lokale skattemyndigheder.

Hvor kan jeg finde mere information? 

Har du modtaget et brev fra Nordea, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne.

CRS formularer
KundeBlanketInformation
PrivatpersonerEgenerklæring for fysiske personer (pdf, 23 KB)Åbner i nyt vindue
(erstatter W8-BEN og W9)
Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten
VirksomhederEgenerklæring for juridiske personer (pdf, 274 KB)Åbner i nyt vindue
(erstatter W8-BEN-E, W9 og den tidligere selvcertificering for virksomheder)
Instruktioner til at udfylde blanketten er fundet inde i blanketten
Hvad er CRS?
Svar:

CRS (Common Reporting Standard) er en global standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti. Standarden kræver, at finansielle institutioner identificerer finansielle konti tilhørende kunder, der er skattepligtige i et andet land eller en anden jurisdiktion. Formålet med CRS er at bekæmpe international skatteunddragelse.

CRS trådte i kraft 1. januar 2016. Alle finansielle institutioner skal herefter

 • identificere det skattemæssige hjemsted for nye privat- og erhvervskunder (herunder kunder, der alene har nationalt skattemæssigt hjemsted)
 • gennemgå eksisterende privat- og erhvervskunder for at identificere kunder med skattemæssigt hjemsted i et andet land end banklandet (slutdato 31. december 2017)
 • identificere visse erhvervskunder/juridiske personer og deres egentlige ejere/kontrollerende personer med skattemæssigt hjemsted i et andet land end banklandet og
 • indberette kunder med andet skattemæssigt hjemsted end banklandet til de lokale skattemyndigheder.

CRS-reglerne tager udgangspunkt i FATCA-reglerne, men adskiller sig desuden fra FATCA på flere vigtige områder. Den væsentligste forskel er, at CRS omfatter rigtig mange lande og kunder, hvorimod FATCA kun omfatter USA og kontohavere med skattepligt i USA.
Alle EU-medlemslandene har tiltrådt CSR-reglerne og underskrevet en aftale om automatisk udveksling af finansielle oplysninger (DAC II-direktivet).

Hvem er berørt af den nationale CRS-lovgivning?
Svar:

CRS berører enkeltpersoner og virksomheder/juridiske personer, der er skattepligtige i et andet land end banklandet, og som har produkter inden for rammerne af CRS.

Hvad betyder skattemæssigt hjemsted?
Svar:

Udtrykket skattemæssigt hjemsted betyder, at en person er skattepligtig i et land (skattemæssigt hjemsted) i overensstemmelse med indenlandsk lovgivning.

3.1    Virksomheder/juridiske personer

Generelt er en juridisk person skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion, hvis denne i henhold til lovgivningen i den pågældende jurisdiktion betaler eller bør betale skat her som følge af hjemsted, opholdssted, forretningssted, indregistreringssted eller andre lignende kriterier. 

Datterselskaber/filialer af juridiske personer: 

Det skattemæssige hjemsted for en filial af en juridisk person er normalt kun i det land, hvor filialens juridiske person er skattepligtig. Eksempel: Svenske datterselskaber/filialer af danske virksomheder vil normalt kun have skattemæssigt hjemsted i Danmark. 

Hvornår er en juridisk person skattepligtig i et andet land? 

Det andet lands lovgivning fastlægger betingelserne for, hvornår en juridisk person anses som skattemæssigt hjemmehørende i det pågældende land. De dækker over forskellige former for tilknytning til et land, der i landets skattelovgivning danner grundlag for en samlet beskatning (fuld skattepligt). 

3.2    Personer

Generelt er det skattemæssige hjemsted det land, hvor man er bosiddende. Under særlige omstændigheder (fx studier i udlandet, arbejde i udlandet eller længerevarende rejser) kan personer være bosiddende i et andet land eller i mere end ét land på samme tid.
Hvornår er en person skattepligtig i et andet land?

Generelt er det skattemæssige hjemsted, der hvor personen har sin permanente bopæl eller opholdssted. Hvert land har imidlertid egne regler for, hvor det skattemæssige hjemsted er.

Læs mere om reglerne om skattemæssigt hjemsted i en bestemt jurisdiktion på OECD Automatic Exchange PortalÅbner i nyt vindue

Har kunder spørgsmål til deres skattemæssige hjemsted, skal de rådføre sig med en skatterådgiver eller kontakte de lokale skattemyndigheder.

Hvordan vil CRS påvirke finanssektoren?
Svar:

Banker og andre finansielle institutioner som fx værdipapirinstitutter, administrationsselskaber, investeringsselskaber og livsforsikringsselskaber har pligt til at identificere alle deres kunder i henhold til CRS-reglerne. Disse institutioner skal desuden indberette kunder og kundernes finansielle aktiver til skattemyndighederne. 

Skattemyndighederne videresender så oplysningerne til skattemyndighederne i de andre CRS-lande.

Hvordan arbejder Nordea med CRS?
Svar:

CRS og FATCA er en del af de fælles procedurer for kundeidentifikation (customer due diligence). Vi stiller nye spørgsmål til kunder, når de eksempelvis åbner en ny konto i forbindelse med investering i finansielle aktiver eller i forbindelse med beløb, der udbetales eller krediteres fra livsforsikringer/forsikringskontrakter. 

Svarene hjælper os til at identificere de kunder, vi skal indberette til skattemyndighederne.

Hvad kræves der af en kunde med skattepligt i et andet land end banklandet?
Svar:

Kunden skal besvare de spørgsmål, banken/andre finansielle institutioner stiller. Hvis kunden er skattepligtig i et eller flere lande, der ikke er banklandet, kan det være, vi beder kunden om at udfylde en egenerklæring. Kunden skal i egenerklæringen oplyse sit skattemæssige hjemsted og taxpayer identification number (TIN-nummer).

Hvad er TIN-nummer?
Svar:

Udtrykket taxpayer identification number (TIN-nummer) eller lignende er en unik kombination af bogstaver eller tal, som en jurisdiktion tildeler en person eller en juridisk person til skatteforvaltningsmæssige formål.

Hvad nu hvis kunden hævder ikke at have et TIN-nummer? Hvad skal kunden så gøre?
Svar:

Visse jurisdiktioner udsteder ikke TIN-numre. Hvis det er tilfældet, må kunden sige det. Men de fleste lande udsteder TIN-numre, og her skal kunden opgive det. 

Bemærk, at kunden i visse situationer ikke har et TIN-nummer og derfor skal ansøge om et i henhold til de lokale regler.

Yderligere oplysninger om TIN-formater i de enkelte jurisdiktionerÅbner i nyt vindue

Hvornår begynder Nordea at indhente disse oplysninger?
Svar:

Vi begynder at indhente CRS-relaterede oplysninger i begyndelsen af 2016. Første gang vi indberetter i henhold til CRS er i 2017.

Hvad er forskellen på Dodd-Frank-, FATCA- og CRS-reglerne?
Svar:

Dodd-Frank (amerikanske begrænsninger)

I henhold til Dodd-Frank er det hjemstedet i USA, der er afgørende. Kravene er forskellige fra FATCA (her er også amerikansk statsborgerskab vigtigt).

FATCA (skatteindberetning i USA)

Hvis kunden er skattepligtig i USA, dvs. har amerikansk statsborgerskab eller fx arbejds- og opholdstilladelse (green card), så gælder FATCA (implementeret ved national lovgivning). I henhold til lovgivningen skal kunden udfylde en egenerklæring med TIN-nummer osv. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om FATCA på nordea.com. FATCA gælder for både fysiske og juridiske personer.

CRS (indberetning af skat andre lande)

CRS-reglerne berører kunder med skattepligt i et andet land end banklandet. CRS gælder for både fysiske og juridiske personer.

Hvilke kundeoplysninger indberetter Nordea i henhold til CRS?
Svar:

Med start i 2017 indberetter vi hvert år fra 2016 og fremadrettet følgende oplysninger:

 • saldoen på/værdien af depot-, forvaltnings-, forsikrings- og fondskonti
 • oplysninger om renter, udbytte og andet afkast
 • bruttoprovenu og bruttobeløb (fx fra salg af værdipapirer og aktier og/eller fonde) samt provenu fra indløsning.
For så vidt angår passive ikke-finansielle enheder (passive non-financial entities), indberetter vi desuden de egentlige ejere/kontrollerende personer, der er skattepligtige i et andet land end banklandet.
Er der konti/produkter, der ikke er omfattet af indberetningspligten i henhold til CRS?
Svar:

Følgende konti anses for at være undtagne konti (excluded accounts) (ingen indberetningspligt):

 • pensionsrelaterede forsikringer og pensionsopsparingskonti, der opfylder visse kriterier
 • bokonti 
 • deponeringskonti og
 • konti tilhørende børsnoterede selskaber eller disses relaterede enheder.
Hvad kan kunder gøre, hvis de ikke har opgivet skat i det land, hvor de er skattepligtige?
Svar:

Kunder, der har pligt til at indgive selvangivelse i det land, hvor de er skattepligtige, men ikke har gjort det, skal efterfølgende indgive selvangivelse. 

Hvis en person efterfølgende selv frivilligt indgiver selvangivelse, vil eventuelle bøder almindeligvis være mindre, end hvis skattemyndighederne opdager, at personen har undladt at indgive selvangivelse og at betale skat.

For at undgå dobbeltbeskatning er skattefradrag i visse tilfælde tilladt i forbindelse med indtægter beskattet i et andet land. Dette afhænger af, om der foreligger en dobbeltbeskatningsaftale med de relevante lande.

Vi bør anbefale kunder, at de rådfører sig med en skatterådgiver, i de tilfælde hvor der er behov for hjælp til at rette selvangivelsen, eller hvor der er spørgsmål til proceduren. Generelt kan vi anbefale et af de store revisionsfirmaer (PwC, EY, Deloitte, KPMG), da de sædvanligvis har lokale kontakter i alle lande og kan håndtere de problemer, der kan være som følge af skattepligt i et andet land.

Hvad er en aktiv ikke-finansiel enhed (active non-financial entity)?
Svar:

En virksomhed (der ikke er en finansiel institution) anses for at være aktiv, hvis

 1. over 50% af virksomhedens indtægter kommer fra salg af varer og serviceydelser og
 2. over 50% af virksomhedens aktiver kan henføres til forretningsaktiviteter relateret til salg af varer og serviceydelser.

Aktive virksomheder omfatter bl.a.

 • virksomheder, hvor over 50% af omsætningen stammer fra fremstilling og/eller salg af varer og/eller serviceydelser
 • børsnoterede virksomheder eller virksomheder (datterselskaber/tilknyttede selskaber) relateret til børsnoterede virksomheder
 • statslige enheder, internationale organisationer og virksomheder, der udelukkende er ejet af sådanne enheder
 • fonde, organisationer med almennyttige formål, registrerede trossamfund og andre juridiske enheder, der er fritaget for skat i henhold til kapitel 7, § 3-17 i den svenske indkomstskattelov.
Hvad er en passiv ikke-finansiel enhed (passive non-financial entity)?
Svar:

En virksomhed (der ikke er en finansiel institution) anses for at være passiv, hvis

1) over 50% af virksomhedens indtægter er passive
eller

2) over 50% af virksomhedens aktiver genererer passive indtægter.

Passive indtægter kan eksempelvis være udbytte og renter. Det kan også være leje og royalty-indtægter, hvis virksomheden ikke har nogen medarbejdere. Det kan desuden være annuiteter (ofte relateret til livsforsikring), kursgevinster/provenu fra salg af aktiver/fast ejendom, der giver passive indtægter, visse forsikringsafkast eller betalinger/indløsningsbeløb.

Hvad er en finansiel institution?
Svar:

En finansiel institution er en deponeringsinstitution (typisk virksomheder, der håndterer depotkonti), forvaltningsinstitutioner (virksomheder, der tilbyder forvaltnings-  eller lignende konti til kunder), investeringsenheder (typisk investeringsfonde) eller et forsikringsselskab, der tilbyder opsparingsprodukter  som fx livsforsikringer.

Hvad er en egentlig ejer/kontrollerende person (beneficial owner/controlling person)?
Svar:

Udtrykket egentlig ejer/kontrollerende person er de fysiske personer, der udøver kontrol over en virksomhed. I denne sammenhæng omfatter kontrol direkte eller indirekte ejerskab på mere end 25% af virksomhedens finansielle aktiver.

Hvad kræves der af en passiv ikke-finansiel enhed (passive non-financial entity)?
Svar:

En passiv ikke-finansiel enhed skal oplyse, om der er en egentlig ejer, der er bosiddende i et andet land end banklandet. 

Er der en egentlig ejer med skattepligt i et andet land end banklandet, har Nordea pligt til at indberette den juridiske person og den egentlige ejer til skattemyndighederne.

Kontakt Nordea

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Nordea 24/7 på 70 33 33 33.