Nye vilkår

Ændring af vilkår og regler som følge af den nye juridiske struktur i Nordea

I Nordea arbejder vi på at ændre vores juridiske struktur. Vi forventer, at Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc, og Nordea Bank Norge ASA fra 2. januar 2017 bliver filialer af Nordea Bank AB (publ), der er hjemmehørende i Sverige. Læs mere

Som følge af den nye juridiske struktur bliver kundernes aftalepart fra 2. januar 2017 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige. Dette medfører, at en række vilkår og regler skal ændres, så de afspejler den nye struktur. Samtidig har vi benyttet lejligheden til at foretage mindre ændringer og tilpasninger, som ikke er en konsekvens af den nye juridiske struktur.

Oversigt over ændringerne

Her kan du se en kortfattet oversigt over ændringerne i de vilkår og regler, der bliver ændret.
Generelt har vi ændret navn, og din fremtidige aftalepart vil derfor være Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr. 516406-0120, Bolagsverket, CVR-nr. 25992180, København. 

Information om tilsynsmyndighed og klageinstans


I de vilkår og regler, hvor det er relevant, har vi ændret teksten vedrørende tilsyn og klager, så det fremgår at:

  • Banken som filial af Nordea Bank AB (publ) kommer under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige. 
  • Banken vil fortsat være underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Danmark som følge af dansk lovgivning.

Bankens information om kundernes klageadgang er opdateret med den seneste lovgivning, herunder tilføjelse af muligheden for at anvende  EU-kommissionens online klageportal. Som hidtil fremgår det, at kunder kan henvende sig til bankens klageansvarlige, kundeservicechefen, hvis  e-mail adresse er klageansvarlig@nordea.dk.

Information om andre vilkårsændringer

I ”Vilkår for betalingskonti til privatkunder” og i ”Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder” foretages der flere ændringer. For eksempel kommer det til at fremgå at transaktioner mellem Nordea-enheder håndteres forskelligt afhængigt af om de udelukkende gennemføres i Danmark eller ej, og at det fremover alene er udenlandske checks, der kan indbetales i Nordea, og indbetaling kan ske via automat. Se nærmere nedenfor under det relevante faneblad, hvor du også finder de nye vilkår.

For de privatkunder, der har fået lån og/eller kreditter (eller forhøjelser) fra 1. november 2010 ændres de ”Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål” på en række punkter. For eksempel opdateres renteændringsbestemmelsen, så den svarer til den gældende renteændringsbestemmelse i Generelle vilkår for privatkunder. I bestemmelserne foretages også ændringer af misligholdelsesreglerne for lån og/eller kreditter, der ydes efter 2. januar 2017. Se nærmere nedenfor under det relevante faneblad, hvor du også finder de nye vilkår.

I øvrigt tilpasses vilkår og regler til den seneste udvikling samtidig med, at der sker redaktionelle tilpasninger og ændringer. Se nærmere om ændringerne i de enkelte vilkår og regler nedenfor.

Om ændringer i vilkår og regler vedrørende betalingskonti, samt kort og andre betalingsrelaterede vilkår

I forbindelse med ændringer i vilkår og regler vedrørende betalingskonti, kort og andre vilkår, der er omfattet af betalingstjenestelovens regler, skal vi informere om, at den enkelte kunde anses for at have godkendt de varslede ændringer i vilkår og regler, der er omfattet af betalingstjenesteloven, hvis kunden ikke inden ændringerne træder i kraft, har meddelt os, at ændringerne ikke kan godkendes.  Kan ændringerne ikke godkendes af kunden, betyder det, at kundens aftaler og betalingskonti ophører.

Vi skal også informere om, at du/I har ret til at opsige aftaler og betalingskonti straks og vederlagsfrit, inden ændringerne træder i kraft. Som nævnt træder de ændrede vilkår automatisk i kraft fra 2. januar 2017.

Hvordan kommer de nye ændrede vilkår og regler til at se ud?

Under de tre nedenstående faneblade - ”Kort”, ”Digitale løsninger” og ”Øvrige vilkår” - kan du se de nye ændrede vilkår og regler, som de kommer til at se ud fra 2. januar 2017. 

Yderligere information

Du kan læse mere om den ny juridiske struktur her eller ringe til os døgnet rundt på 70 33 30 31, hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål og svar

Kort Digitale løsninger Øvrige vilkår Kort Digitale løsninger

De vigtigste ændringer

Privat

Regler for Netbank Privat (pdf, 138 KB)

Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Netbank Privat – med brugere (pdf, 136 KB)

4-cifret kode til NemID tilføjet.Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Netbank konto-kik - NemID (pdf, 126 KB)

4-cifret kode til NemID tilføjet.Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Netbank konto-kik (pdf, 87 KB)

Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Vilkår for Mail i Netbank (pdf, 67 KB)

Brev og mail gemmes fremadrettet i minimum 2 år.

Telefonbankaftale (pdf, 51 KB)

Vilkår for Nordeas telefonbank (pdf, 157 KB)
(pdf, 67 KB)

Erhverv

Regler for Netbank Erhverv (pdf, 133 KB)

Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Netbank Erhverv – med brugere (pdf, 136 KB)

4-cifret kode til NemID tilføjet.Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Netbank Erhverv - NemID (pdf, 135 KB)

4-cifret kode til NemID tilføjet.Oplysninger opbevares fremover i 7år.

Regler for Onlineaftale (pdf, 141 KB)

Øvrige vilkår

De vigtigste ændringer

Privat

Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål
(pdf, 117 KB)

Renteændringsbestemmelsen opdateres.
Præcisering af misligholdelsesgrundene. For nye lån/kreditter indføres nye misligholdelsesgrunde.Præcisering af at dansk ret finder anvendelse. 

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice (pdf, 127 KB)

Kreditorregler for det fælles indbetalingssystem (pdf, 89 KB)

Regler for døgnboks (pdf, 26 KB)

Procedure vedrørende checks er ændret

Vilkår for betalingskonti til privatkunder (pdf, 179 KB)

Vi har indarbejdet i vilkårene, at transaktioner til Nordea Bank AB (publ) uden for Danmark behandles som betalingstransaktioner til et udenlandsk pengeinstitut. Dette fremgår også af vilkårenes bilag 1B (Internationale betalinger). Dette indebærer blandt andet at transaktioner mellem Nordea-enheder håndteres forskelligt afhængigt af om de udelukkende gennemføres i Danmark eller ej.

Vi har også præciseret, hvad det vil sige at gennemføre en betalingstransaktion til et udenlandsk pengeinstitut, hvor princippet om ”IBAN-only” finder anvendelse, se vilkårenes bilag 1B.
Det er fremover alene udenlandske checks, der kan indbetales i Nordea.  Bemærk derfor, at al anden udstedelse og brug af check i Nordea i Danmark ophører med udgangen af 2016, da checksamarbejdet ophører i Danmark ophører.

Vilkår for brug af Indbetalingsservice (pdf, 209 KB)

Erhverv

Vilkår for betalingskonti til erhvervskunder (pdf, 127 KB)

Se ovenfor under Vilkår for betalingskonti til privatkunder