Finansielle myndigheder og tilsynsdiamant

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige er en filial til Nordea Bank AB (publ), Sverige. Tilsyn føres af Finansinspektionen og i Danmark af Finanstilsynet, som løbende undersøger de finansielle virksomheders forhold. Efter hver inspektion i et penge- eller realkreditinstitut udarbejder Finanstilsynet en redegørelse, som penge- eller realkreditinstituttet skal offentliggøre.
 
Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder de centrale påbud, påtaler og risikooplysninger, som penge- eller realkreditinstituttet har modtaget fra Finanstilsynet.
Se Finanstilsynets rapporteringer om Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige nederst.

Derudover offentliggør Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB tilsynsdiamanten. Tal til og med Q4 2016 reflekterer Nordea Bank Danmark AS i sin daværende form.


Tilsynsdiamant for Nordea Bank Danmark

31 dec. 2016
31. dec. 2015
Summen af store eksponeringer under 125 pct.

0

14
Udlånsvækst under 20 pct.
-7
-3
Ejendomseksponering under 25 pct.
9
8
Funding ratio under 1.
0,600,62
Likviditetsoverdækning større end 50 pct.180132
Tidligere rapporter fra Finanstilsynet Tidligere rapporter fra Finanstilsynet

Nordeas kommentarer Q4 2016

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets redegørelse om funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i banken.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 242 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets redegørelse om temainspektion i Nordea Bank Danmark A/S (nyudlån til ejer- og andelsboliger i vækstområder)

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 43 KB)Åbner i nyt vindue

Nordeas kommentarer Q2 2016

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets meddelelse om bankens fortsatte status som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI).

Læs meddelelsen fra Finanstilsynet (pdf, 138 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets afgørelse om yderligere likviditetskrav for danske SIFI’er, herunder Nordea Bank Danmark

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 1 MB)Åbner i nyt vindue

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets redegørelse vedrørende hvidvaskundersøgelse.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 182 KB)Åbner i nyt vindue

Nordeas kommentarer (pdf, 29 KB)Åbner i nyt vindue

Statement from the Danish FSA (pdf, 386 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea's comments (pdf, 134 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets redegørelse om erhvervsudlån.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 285 KB)Åbner i nyt vindue

Nordea Bank Danmark A/S har modtaget Finanstilsynets redegørelse om håndtering af operationelle risici.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet (pdf, 43 KB)Åbner i nyt vindue