Indsigelse mod betaling på Dankort

Oversigt over dine muligheder for at få tilbageført en dankortbetaling, når der er tale om fjernsalg:

Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført med dankort, hvis købet er sket ved handel over internettet eller ved post- og telefonordre. Disse køb kaldes fjernsalg.

Du skal oprette en indsigelse snarest muligt og så vidt muligt inden for 14 dage efter, at du er blevet opmærksom på, at du kan have krav på tilbageførsel af en betaling.

Indsigelse mod betalinger på kort 

Inden du opretter indsigelsen, skal du selv søge at løse problemet med den forretning, du har handlet med. Det gælder dog ikke, hvis forretningen er gået konkurs.

Hvis forretningen ikke reagerer på din henvendelse eller ikke har bidraget til løsningen af problemet indenfor kort tid, skal du oprette en indsigelse snarest muligt efter du har konstateret, at det er tilfældet. Du skal være opmærksom på at der ikke går for lang tid, da du kan risikere at miste din indsigelsesmulighed. Du skal under alle omstændigheder oprette en indsigelse, hvis du ikke har fundet en løsning med forretningen inden for 1-2 måneder.

Når du opretter indsigelsen, skal du vedlægge dokumentation for dit krav. På blanketten finder du vejledning om hvilken dokumentation der er nødvendig.

Selvom du ikke har krav på en tilbageførsel af en betaling via Nordea, kan du stadig have et krav mod forretningen, og du har i den situation mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.

Betalinger som du ikke har godkendt

Du kan i visse situationer også have mulighed for at få tilbageført en uautoriseret betaling, fx hvis forretningen har trukket et beløb som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget. Du skal reagere hurtigst muligt efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede betaling. Du skal under alle omstændigheder oprette en indsigelse senest 13 måneder efter transaktionen er trukket på din konto.

I skemaet herunder kan du se eksempler på en række typiske situationer:

Tilbagefør en dankort betaling
ProblemMulighed for tilbageførsel af dankortbetaling
Forretningen har trukket et højere beløb, end der var aftalt.Du kan få tilbageført differencen mellem det aftalte og det hævede beløb via Nordea, hvis du kan dokumentere, at der er trukket et højere beløb end det, du har godkendt, og du har henvendt dig snarest muligt til Nordea.
Jeg har udnyttet min fortrydelsesret, ved at undlade at afhente eller modtage varen.

Bemærk, at hvis varen er afleveret i din postkasse, så betragtes varen som leveret, og du kan ikke gøre indsigelse.
Du kan få tilbageført kortbetalingen via Nordea under forudsætning af, at du kan dokumentere, at betingelserne for udnyttelse af fortrydelsesretten er opfyldt.

Derudover skal øvrige krav for tilbageførsel være opfyldt, fx at du har henvendt dig snarest muligt til Nordea.

Du kan også få tilbageført betalingen, hvis du har fortrudt købet og har afbestilt varen inden den blev afsendt.
Den leverede vare er mangelfuld.Du kan ikke få tilbageført betalingen via Nordea. Du skal selv løse problemet med forretningen

.Bemærk, hvis du har modtaget noget helt andet end det du har bestilt – fx en kjole i stedet for et par sko – svare det til ikke leveret, og du kan få pengene retur fra Nordea.
Forretningen har trukket et beløb på min konto, som jeg ikke har godkendt.Du kan få tilbageført betalingen via Nordea, hvis betingelserne herfor er opfyldt, fx at du har henvendt dig til Nordea snarest muligt og senest 13 måneder efter transaktionen er trukket på din konto.
Jeg har ikke fået den bestilte vare/tjenesteydelse leveret.Du kan få tilbageført betalingen, hvis varen ikke leveres.
Forretningen, som jeg har handlet med, er gået konkurs1) Hvis du ikke har aftalt forudbetaling, eller der ikke er branchekutyme for forudbetaling, kan du få betalingen tilbageført.

2) Hvis der er branchekutyme for forudbetaling (fx flyrejser og koncerter), kan du ikke få betalingen tilbageført via Nordea.Du skal rette henvendelse til kurator i konkursboet. Det gælder, uanset om du har købt billetten hos en formidler eller direkte hos flyselskabet.

3) Hvis du har aftalt forudbetaling med forretningen, kan du ikke få betalingen tilbageført via Nordea. Du skal rette henvendelse til kurator i konkursboet.