Betalinger til udlandet

Du kan overføre penge til udlandet i Netbank.

Om Betalinger til udlandet Fakta Betalingsblanketter/forms Priser Om Betalinger til udlandet

 Du kan overføre penge til udlandet i Netbank. Få overblik over mulighederne i Netbank her.  

Derudover kan du benytte bankens betalingsblanketter, som efter udfyldelse skal afleveres i en filial.

Fakta

Når du overfører beløb til udlandet, skal der betales nogle omkostninger, uanset i hvilket land beløbsmodtager bor.

Der er 2 muligheder:

  • SHA (Generelt anbefalet og mest brugt)
  • OUR 

    1. SHA (I deler omkostningerne)

SHA er en forkortelse af Share (dele). Hvis du vælger SHA, betaler du omkostningerne i Danmark, og modtager betaler omkostningerne i udlandet. SHA anvendes i langt hovedparten af betalingerne til udlandet. Ofte er de lokale omkostninger ved modtagelse af betalinger beskedne eller ikke tilstede.

2.  OUR (du betaler omkostningerne)

OUR bruges, når du ønsker at betale omkostningerne både i Danmark og i udlandet. I Nordea skal du betale minimum 100 kr. ekstra, når du overfører op til 100.000 kr. eller modværdien heraf i en anden valuta.

Er beløbet over 100.000 kr. (eller modværdien heraf), hæver vi et beløb på din konto til dækning af modtagers omkostninger. Hvis vi ikke kender modtagers omkostninger på forhånd, hæver vi 200 kr. på din konto. Når omkostningerne kendes endeligt, efterregulerer vi en eventuel forskel.

Hvornår skal jeg bruge SHA eller OUR?

Skal du overføre beløb i EUR til en af de 32 europæiske lande inden for SEPA-området* (Single Euro Payments Area)Åbner i nyt vindue, anbefaler vi typisk SHA. I mange banker og lande betaler modtager ikke omkostninger, når der er valgt SHA. I de øvrige af disse lande betaler modtager et beskedent beløb til omkostninger, med mindre betalingen er fejlbehæftet. Omkostningerne kan ligge i størrelsesordenen 2-3 EUR, dog afhængig af beløbsmodtagers bank, men der er ingen "tommelfingerregel".

Ved overførsler uden for SEPA-området er det ikke muligt at vejlede generelt om SHA. Vi anbefaler, at du kontakter beløbsmodtager og aftaler fordelingen af omkostningerne. Beløbsmodtager har måske allerede erfaringer med betalinger fra Danmark.

Hvis du ønsker, at beløbsmodtager skal betale dine omkostninger ved at sende overførslen, kan du vælge SHA og reducere overførselsbeløbet med dine omkostninger.

OUR

OUR er generelt en dyr måde at fordele omkostningerne på. Det indebærer nemlig ekstra håndtering i både afsender- og modtagerbanken, som du også kommer til at betale for.

OUR kan benyttes, når det er vigtigt, at modtager krediteres hele overførselsbeløbet. OUR kan dog i nogle tilfælde med fordel erstattes af SHA, som fx ved betalinger i EUR (max. EUR 50.000 eller ca. DKK 350.000) inden for SEPA-området. Du kan her vælge at lægge et beløb svarende til modtagers forventede omkostning oven i nettobeløbet, eller du kan kontakte beløbsmodtager og få oplyst hans/hendes nøjagtige omkostninger.

* De 35 SEPA lande er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Betalingsblanketter/forms

Når du bestiller overførsler til udlandet, skal du altid bruge de seneste udgaver af bankens standardformularer, som er tilgængelige på både dansk og engelsk her:

Åbn, udfyld formularen og print. Den udfyldte formular skal afleveres i filialen.

Cut-off tider i filialer 

Se det seneste afleveringstidspunkt i filialen for overførsler (pdf, 46 KB)Åbner i nyt vindue til udlandet

When you order international transfers you need to use Nordea's standard form that is available in Danish and English here:

Open, fill in the form and print. The filled in form is to be delivered in the branch. It is NOT possible to save the filled in form on your pc.

Cut-off times - branches

See the latest cut-off times for payments (pdf, 46 KB)Åbner i nyt vindue to abroad ordered in the branch.

Priser