Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Premium Banking

Det rette koncept, når økonomien bliver mere kompleks, og der er behov for specialistrådgivning. Har du lån eller opsparing af en vis størrelse, og dermed behov for mere rådgivning, er Premium Banking noget for dig.

Bliv kunde online

Start her

Hvornår er du Premium Banking kunde

Hvis din samlede opsparing overstiger 750.000, eller du har boliglån over 2.5 mio. i Nordea eller Nordea Kredit, opnår du Premium Banking fordele.

Det får du som Premium Banking kunde

Når økonomien er mere kompleks, bliver der behov for formueplan og specialistrådgivning.

 • Rådgivning
  Din personlige Premium Banking rådgiver hjælper dig med at have overblikket over alle aspekterne i din økonomi. Lige fra optagelse af lån til rådgivning om din formue.
 • Adgang til specialister
  Vi har en række specialister inden for bolig, pension, forsikring og investering, som din rådgiver kan inddrage i møderne.
 • Afkastrapport
  Mulighed for at få en rapport en gang om året til favorabel pris, der viser udviklingen af dine depoter. Rapporten giver dig et overblik over dine tab og gevinster inden for det seneste år.
 • MasterCard Premium
  Mulighed for at få et MasterCard Premium til favorabel pris, som giver dig op til 40 dages kredit og en række andre fordele som købs- og rejseforsikringer og adgang til executive lounges i lufthavne. Læs mere om Mastercard Premium
 • Adgang døgnet rundt  
  Adgang til bankens servicemedarbejdere i Nordea, prioriteret adgang til Nordeas servicemedarbejdere  døgnet rundt
 • Premium Nyt online
  Mulighed for at abonnere på Premium Nyt. Indholdet tager udgangspunkt i, hvad der sker i din hverdag og på markedet i dag med særlig fokus på samfundstendenser. Du tilmelder dig på nordea.dk/premiumnytÅbner i nyt vindue
 • Formueplan
  En individuel formueplan, som giver dig overblik over din samlede formue, samt forslag til en skræddersyet løsning, der passer til dig og dine ønsker

Premium Portefølje

Uddeleger plejen af din formue til os

I Premium Portefølje uddelegerer du plejen af din formue til os. Baseret på din investeringshorisont og den risiko, du ønsker at tage, sammensætter vi en portefølje af investeringsbeviser, som vi dagligt overvåger – og justerer, når der er behov for det.

Fordelen for dig er, at din investering altid er i overensstemmelse med din investeringsprofil og vores anbefalinger. Samtidig skal du ikke involvere dig i de daglige investeringsbeslutninger, idet vi styrer porteføljen ud fra de overordnede rammer, du har sat.

Vi forvalter dine investeringer

Når du indgår en aftale om Premium Portefølje, giver du os mandat til at forvalte dine investeringer. Det medfører, at du ikke selv kan handle fra det særlige depot, der hører til din aftale om Premium Portefølje (dine evt. øvrige depoter vil naturligvis være uberørt af aftalen). Du får en aktivt forvaltet portefølje, der bygger på de samme principper som den investeringsrådgivning du allerede kender, men du skal ikke løbende tage stilling, når der skal ske omlægninger i porteføljen.

Investeringsforeningsafdelinger

Din portefølje sammensættes af investeringsbeviser i en række investeringsforeningsafdelinger, der er oprettet særligt til Premium Portefølje. Disse investeringsforeningsafdelinger dækker alle betydende børser, investeringsmarkeder og typer af obligationer. Det giver os mulighed for at sammensætte den portefølje, vi vurderer, giver den optimale balance mellem afkast og risiko.

Vi justerer din portefølje

Vi justerer løbende din portefølje, i takt med at vores forventninger til økonomien og de finansielle markeder ændrer sig – enten i positiv eller negativ retning. I en periode med økonomisk vækst og positive forventninger til de finansielle markeder, kan vi fx vælge at øge andelen af aktier. Omvendt vil vi måske øge andelen af obligationer, hvis vi går ind i en periode med mindre gang i økonomien.

Derudover tager vi bl.a. løbende stilling til, hvordan aktier skal fordeles på regioner og hvordan fordelingen skal være mellem danske og udenlandske obligationer. Endelig søger vi også at skabe det bedst mulige afkast i de enkelte investeringsforeningsafdelinger, der indgår i Premium Portefølje, ved at udvælge de enkeltaktier og obligationer, vi ser størst potentiale i.

Følg dine investeringer

I Netbank og Nordea Investor kan du dagligt følge udviklingen i din formue, og fire gange årligt modtager du en rapport, der indeholder en oversigt over dit afkast. Du kan altid foretage ændringer i din investeringsprofil eller træde ud af Premium Portefølje.

Kontakt din rådgiver, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at investere i Premium Portefølje.

Fakta om Premium Portefølje

Premium Portefølje kan benyttes til både frie midler og pensionsopsparing. Aftalen kan være et supplement til dine øvrige investeringer eller omfatte alle dine investeringer – eneste betingelse er, at du minimum indbetaler 50.000 kroner fra start.