Boliglån - banklån med variabel rente

Boliglån - banklån til at dække udgifter, som ikke kan finansieres med et realkreditlån. Til dig der skal købe ny bolig , eller ombygge din eksisterende. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed, så lånet er til dig, der gerne vil afvikle på gælden.

Om Boliglån Fakta Priser Vilkår Om Boliglån

Om Boliglån

Boliglån er et lån med pant i din helårs- eller fritidsbolig, og er til dig der gerne vil afdrage på dit lån løbende uden behov for afdragsfrihed, og som er interesseret i at have et efterfinansieringslån i Nordea med den laveste rente.

Lånet er til dig:
•    Der har en klar plan for afvikling af lånet
•    Der gerne vil have tryghed for at lånet er tilbagebetalt inden for den aftalte løbetid
•    Der ønsker fleksibilitet med hensyn til at ændre lånet – fx betale mere af på lånet end aftalt, indfri lånet delvist eller helt før udløb

Fakta

Hvad er Boliglån

Boliglån er et banklån med variabel rente, som ydes i helårs- og fritidsbolig samt grund efter foranstående lån i Nordea Kredit og Nordea.  

En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80 pct. af købesummen, et banklån på 15 pct. og de sidste 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af dyrere lån.

Boliglån lægges efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån 95 pct. af købesummen til boligkøbet. Omkostninger til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres i Boliglån.

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.

Du kan betale lånet ud, når du vil.

Fordele og ulemper


Fordele
Ulemper
Boliglån er et billigt traditionelt efterfinansieringslån i Nordea. Renten afhænger af din placering i Nordeas Fordelsprogram. 
Boliglån har variabel rente og kan variere i låneperioden. 
Mulighed for at låne op til 95 % af dit boligkøb inkl. de finansieringsomkostninger der er forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea. 
Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på det Boliglån.

Løbetid på lån og afdragsfrihed

Boliglån kan have en løbetid i op til 30 år.

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på Boliglån

Tilbagebetaling og indfrielse

Boliglån ydes som et traditionelt banklån med afvikling.

Lånets løbetid kan maksimal være 30 år og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.   

Der er mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Boliglån kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel rente
Renten er ofte lavere end en fast rente

Risikoklassificering

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Boliglån kategoriseret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på risikoklassificering.Åbner i nyt vindue

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser

Fordel+

Renter for Boliglån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
5,25%
Priser for Boliglån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr
3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr
1.812,50 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Boliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 5,35 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 5,6 % forudsat at der betales 8.298 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 995.453 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 495.453 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 5,35 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 5,6 % forudsat at der betales 10.133 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 810.415 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 310.415 kr.

Fordel

Renter for Boliglån
Specifikation
Rente
Udlånsrente

6,25%

Priser for Boliglån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr3.880 kr.

Vurderingsgebyr

1.812,50 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Boliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 6,6 % forudsat at der betales 9.252 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.109.669 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 609.689 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 6,7 % forudsat at der betales 10.884 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 870.150 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 370.150 kr.

Basis

Renter for Boliglån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
8,25%
Priser for Boliglån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr
3.880 kr.
Vurderingsgebyr
1.812,50 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Boliglån, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 8,51 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 8,8 % forudsat at der betales 11.147 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.331.344 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 831.344 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 8,51 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 8,9 % forudsat at der betales 12.689 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.006.060 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 506.060 kr.

Vilkår

Vilkår

Boliglån kan som udgangspunkt kun optages, hvis det/de foranstående lån er i Nordea Kredit eller Nordea. Vi skal have et ejerpantebrev på lånets hovedstol. For at få pant i ejerboligen udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Boliglån.  Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Boliglån.

Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Boliglån.

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret.

Rentesatsen er variabel og afhænger af din placering i Nordeas Fordelsprogram. Rentesatsen kan ændres af Nordea, jf. generelle vilkår for privatkunder.