Forudsætninger og forbehold

Beregningen er alene vejledende. Din nøjagtige nye bidragsbetaling vil fremgå af den terminsopkrævning du modtager ved udgangen af marts 2013.

Beregningen tager udgangspunkt i den valgte låntype og de indtastede værdier for restgæld og bidragssats.

I efter-skat-beregningen er anvendt en skattesats på 32,7 pct.

Effekten af kursskæring ved refinansiering er ikke medregnet.