Grundkøbslån - lån til nybyggeri

Har du fundet en grund som du vil bygge drømmehuset på? Grundkøbslån er et attraktivt banklån til at finansiere grunden indtil byggeriet er klart. Lånet er med variabel rente og til dig, der ønsker fast afvikling på gælden. Det eneste krav er at der bygges på grunden indenfor 2 år.

Om Grundkøbslån Fakta Priser Vilkår Om Grundkøbslån

Grundkøbslånet er et lån med pant i din grund. Det er til dig der gerne vil afdrage på dit lån løbende til en fordelsagtig rente. Forudsætningen er at du efterfølgende bliver helkunde i Nordea. Lånet er til dig:

  • Der har planer om at bygge på din grund inden for 2 år 
  • Der gerne vil have tryghed for at der afdrages på lånet, også i byggeperioden
  • Der ønsker fleksibilitet med hensyn til at ændre lånet – fx betale mere af på lånet end først aftalt og/eller indfri lånet delvist eller helt før udløb
  • Der vil have mulighed for at få rådgivning til selve byggeriet af vores team af boligspecialister
Fakta

Grundkøbslånet er et banklån med variabel rente, som ydes i en grund.

Lånet ydes som hovedregel op til 100 % af grundens værdi. Lånet kan maksimalt løbe i 2 år. Er der ikke bygget på grunden efter 2 år, skal lånet omlægges til 40 % realkreditlån og 60 % banklån.

Efter 2 år vil en ubebygget grund typisk finansieres med et realkreditlån på op til 40 % af købesummen, et banklån på 60 %. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af dyrere lån.

Du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal.

Du kan betale lånet ud, når du vil.
 

FordeleUlemper
Det billigste lån til at finansiere en grund i banken
Grundkøbslånet  har variabel rente og kan variere i låneperioden

Mulighed for at låne op til 100 % af dit grundkøb

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på Grundkøbslånet

Grundkøbslånet kan skal indfries efter 2 år. Renten forudsætter endelig finansiering af byggeriet i Nordea.

Der er ikke mulighed for at få afdragsfrihed på lånet.

Grundkøbslånet ydes som et traditionelt banklån med afvikling, dog skal det senest være indfriet efter 2 år.

Du har mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil bliver nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning.

Grundkøbslånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end variabel rente
Renten er ofte lavere end en fast rente

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Grundkøbslånet kategoriseret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på risikoklassificering.

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet.

Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed

Priser
Renter for Grundkøbslån
Specifikation
Rente
Udlånsrente
2,5%
Priser for Grundkøbslån
Specifikation
Pris
Dokumentgebyr
3.880 kr.
Vurderingsgebyr
1.087,50 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning. Omkostninger kan ikke medfinansieres på Grundkøbslånet. 

Eksempel på omkostninger ved Grundkøbslånet, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af grundens værdi. Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr., vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 500.000 kr. stiftelsesomkostninger betales separat  og udgør 14.127,50 kr., hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 2,52 %, og en løbetid på 2 år er ÅOP 4,1%, hvorefter Grundkøbslånet forfalder til fuld indfrielse. Med en løbetid på 30 år, vil det samlede beløb, der skal betales tilbage på lånet efter 2 år være 524.499 kr., hvoraf de samlede renter udgør 24.499 kr., forudsat at der betales 5.936 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Sammen med stiftelsesomkostninger på 14.127,50 kr. udgør de samlede omkostninger ved lånet 38.626,50 kr.

Vilkår

Grundkøbslånet skal have første prioritet i grunden og kan som udgangspunkt ikke ydes sammen med andre lån. Vi skal have et ejerpantebrev på lånets hovedstol.  For at få pant i grunden udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Grundkøbslånet.  Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Grundkøbslånet.
 
Er grunden ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Grundkøbslånet.
Rentesatsen er variabel og afhænger af din placering i Nordeas Fordelsprogram.

Rentesatsen kan ændres af Nordea, jf. generelle vilkår for privatkunder.