Obligationslån med fast rente

Et obligationslån med fast rente er et realkreditlån med fast rente i hele lånets løbetid. Kend renten og afdraget på dit lån og få mulighed for at tjene på restgælden, hvis renten stiger.

Hør mere om obligations- lån med fast rente 

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.
Om obligationslån Fakta Priser og renter Vilkår Om obligationslån

Et obligationslån giver dig en høj sikkerhed overfor effekten af udsving i renteniveauet. Renten er fast i hele lånets løbetid og lånet kan indfries til max. kurs 100. Lånet er det bedste valg, hvis du ønsker at bevare eller opbygge din friværdi i ejendommen bedst muligt.

 • Lånet er til dig, der gerne vil kende rente og afdrag i hele lånets løbetid, og som prioriterer      sikkerhed og tryghed højt
 • Renten er fast, og afviklingen kendt for hele lånets løbetid på det tidspunkt, hvor du                optager lånet
 • Værdien af gælden svinger med renteniveauet. Det giver i perioder mulighed for at indfri        lånet til en lavere kurs end udbetalingskursen. Indfrielseskursen er begrænset til max.             kurs 100
 • Du kan vælge, at lånet kan være med afvikling i hele lånets løbetid eller afdragsfrit i op til        10 år. 
Fakta

Obligationslån er et realkreditlån med fast kendt rente i hele lånets løbetid. Obligationen bag lånet er konverterbare. Det betyder, at lånet altid kan indfries til markedskurs, max. kurs 100. Så du er altså sikret hvor meget du maksimalt kan komme til at betale, hvis du vil indfri dit lån, hvis du fx sælger huset eller vil lægge lånet om.

Omvendt kan kursen på obligationen falde, hvis renten stiger. Det betyder, at du får mulighed for at indfri dit lån med færre penge, end da du optog lånet (lavere kursværdi). Du kan så vælge at optage et andet lån med en lavere restgæld end på dit nuværende lån. Det kaldes aktiv gældspleje. Det kan du læse mere om på fanen Gældspleje.

FordeleUlemper
Fra udstedelse af lånetilbud er rente og afdrag kendt i hele lånets løbetid.Renten/ydelsen er højere end på et lån med variabel rente.
Værdien af gælden falder ved stigning i renten. Ved fald i renten er stigningen begrænset til max. kurs 100.Afdragsfri periode skal bestemmes på det tidspunkt lånet udbetales. Perioden er fast og en ændring af den afdragsfrie periode kræver en omlægning af lånet.
Mulighed for afdragsfrihed fra 1 år og op til 10 år.Kursskæring ved udbetaling af lån.
Jo længere løbetid obligationen har, jo mere ændre kursen sig ved renteændringer, hvilket giver mulighed for at tjene på restgælden (aktiv gældspleje).

Obligationslån fås med en løbetid fra 10 år op til 30 år.

Der vælges typisk mellem obligationer med løbetider på hhv.

 • 10 års løbetid
 • 20 års løbetid
 • 30 års løbetid

Løbetiden på lånet skal altid ligge inden for obligationens løbetid for at sikre bedst mulig kurs ved udbetaling af lånet.

Et obligationslån kan ydes med afdragsfrihed i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. En forudsætning for at opnå afdragsfrihed på et obligationslån er, at lånes løbetid er mellem 20 og 30 år. Afdragsfriheden skal starte ved udbetaling af lånet og vil altid udløbe pr. en terminsdato (31. marts, 30. juni, 30. september eller 31.december).

Afdragsfrie lån gives i en obligation med op til 10 års afdragsfrihed.

Du kan se åbne fondskoder og kurser på obligationslån i Nordea Kredit på Nordea Kredit.

Du kan vælge obligationslån med enten afvikling eller afdragsfrihed. Er lånet afdragsfrit, betaler du kun rente og bidrag på lånet. Når du starter med at afvikle på lånet, betaler du ud over rente og bidrag også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet. Når lånet afvikles benyttes annuitetsprincippet.

Lån med afdragsfrihed er her og nu billigere end lån med løbende afvikling. De afdrag, du ikke betaler i den afdragsfri periode, skal betales senere ved at betale en højere ydelse i resten af lånets løbetid. Så selvom du sparer penge her og nu, så bliver den samlede betalingen på lånet i hele løbetiden større ved valg af lån med afdragsfrihed.

Lånet kan på et hvert tidspunkt indfries helt eller delvist, ved at købe obligationerne bag lånet til markedskurs på børsen. Du kan vælge at opsige lånet til kurs 100 til en termin, hvis kursen på obligationerne er over 100. Som privatkunde bliver du ikke beskattet af en evt. kursgevinst, og har ikke fradrag for tab ved en evt. indfrielse før lånets udløb.

Med et obligationslån har du god mulighed for at benytte dig af aktiv gældspleje.

Du udnytter udsving i renteniveauet og kursen i lånets løbetid. Jo længere løbetid jo større chance for udsving.

Hvis renten stiger, falder kursen typisk på din obligation. Du har derfor mulighed for at opkonvertere, og reducere restgælden mod at betale en merydelse.

Hvis renten falder, stiger kursen på din obligation – men da obligationen er konverterbar, har du en indfrielsesret til kurs 100 uanset markedskurs. Det giver mulighed for en nedkonvertering, hvor din ydelse bliver billigere, mens restgælden stiger.

I Nordea kan du aftale en individuel overvågning af dit obligationslån, så du bliver kontaktet, når det er interessant at omlægge lånet. Du bestemmer selv ved hvilken besparelse, du ønsker at blive kontaktet.

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel rente
Renten er ofte lavere end en fast rente

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er:

 • obligationslån med afvikling risikoklassificeret som grønt
 • obligationslån med afdragsfrihed risikoklassificeret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på Nordea.dk/risikoklassificering.

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Betaling på et realkreditlån afhænger af:

 • Renten og kursen på obligationen bag lånet
 • Bidragssatsen til realkreditinstituttet
 • Omkostninger ved at optage lånet

Omkostninger ved optagelse af lån kan fx. være tinglysningsafgift til staten og gebyrer til realkreditinstituttet.

Du kan herÅbner i nyt vindue foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån.  

Lån med fast rente
ObligationsnavnFondskodeLøbetid 1)AfdragsfriKurs
Loading data...
Anvendt kurs i lånetilbud, ved udbetaling og refinansiering af lån fratrækkes kursskæring - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.
* Der er ikke en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen. 

1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden

2) Eksisterende tilbud kan udbetales, men nye tilbud afgives ikke med denne obligation

Bidragssatsen på dit lån afhænger af ejendommens type og værdi samt hvor stor en del af ejendommens værdi, du belåner.

Derudover afhænger bidragssatsen af valg af låntype, samt om lånet er med eller uden afvikling. 

Du kan læse mere om bidrag til Nordea Kredit og se et eksempel på hvordan bidragssatsen beregnes. (pdf, 38 KB)Åbner i nyt vindue

Vilkår

Realkreditlån ydes mod direkte pant i ejendommen.

Før du optager lånet skal din ejendom vurderes, hvilket Nordea Kredit sørger for i forbindelse med lånesagsbehandlingen.

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at ejendommen er brandforsikret.

I helårsbolig kan du normalt låne op til 80 pct. og 75 pct. ved fritidsbolig af boligens værdi. 

For fritidsboliger kan afdragsfriheden maksimalt udgøre 60 pct. af boligens værdi.

Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de alm. Forretningsbetingelser. Det er også her du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser med beregningseksempler.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Helgeshøj Alle 33
2630 Taastrup

Hør mere om obligations- lån med fast rente 

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.