Nordea sænker renten for privatkunder på udvalgte variabelt forrentede indlån

Nordea sænker renten for privatkunder på udvalgte variabelt forrentede indlån på mellem 0,05 og 0,50 procentpoint med virkning fra 24. juni 2016.
Renteændringen er en konsekvens af det vedvarende generelle lave renteniveau.
De nye rentesatser kan ses i Nordeas filialer og på nordea.dk fra den 24. juni 2016.

Indlånskonti

Ny sats i % p.a

Børne-, Bolig- og Uddannelsesopsparinger samt Børnebørnskonti

-Indestående til og med 15.000 kr. sænkes med 0,50 procentpoint
-Indestående over 15.000 kr. sænkes med 0,50 procentpoint


0,50
0,50

Check-in opsparinger

-Indlånsrentesats  sænkes med 0,25 procentpoint


0,50

Premium Opsparinger 

-Indlånsrentesats  sænkes med 0,20 procentpoint


0,10

Private Banking konti

Indlånsrentesats  sænkes med 0,15 procentpoint


0,15

Opsparingskonti med 6 måneders binding

-Indlånsrentesats  sænkes med 0,10 procentpoint


0,25

Gevinstopsparing

-udlodningsprocent sænkes med 0,15 procentpoint


0,10

Pluskonti Fri
Basis
FordelFordel+

 -Indestående under 50.000 kr. ændres ikke
- Indestående under 500.000 kr. sænkes med 0,05 procentpoint for -Fordel+
- Indestående over 500.000 kr. ændres ikkes

0,00      0,00      0,00
0,05      0,05      0,10

0,00      0,00      0,00