Nordea Invest Basis

Med Nordea Invest Basis investerer du både i aktier og obligationer. Du får en løbende pleje og risikospredning af dine investeringer. Vores mål er at finde de bedste investeringer for at give dig det bedst mulige afkast.

Om Nordea Invest Basis Fakta Priser og vilkår Om Nordea Invest Basis

Om nordea invest basis

Nordea Invest Basis 1, 2, 3 og 4 indeholder både aktier og obligationer, men med hver deres risikoprofil.

Nordea Invest Basis 1 har den laveste risiko med den mindste andel af aktier og flest obligationer. Risikoen stiger gradvist i Basis 2 og 3, mens Nordea Invest Basis 4 har den højeste risiko med den mindste andel af obligationer og flest aktier.

Med Basisafdelingerne får du en professionel pleje af din opsparing. Investeringerne i Basis tilpasses løbende vores forventninger til de finansielle markeder. Samtidig sikres, at investeringen hele tiden overholder de aftalte rammer for risiko.

Fakta

Basis 1, 2, 3 og 4 er afdelinger i investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingerne er alle børsnoterede papirer, som du kan sælge igen med kort varsel. Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser.

Afdelingerne er udbyttebetalende. Ønsker du ikke den løbende udbetaling, kan du geninvestere gratis ved hjælp af udbyttebeviser. På den måde er du hele tiden investeret.

Læs mere om Nordea Invest BasisÅbner i nyt vindue 

Mere om Nordea Invest Basis 
Nordea Inv Basis 1  
Nordea Inv Basis 2  
Nordea Inv Basis 3   
Nordea Inv Basis 4 

Priser og vilkår

Priser for handel
Du finder priser for handel med Nordea Invest Basis i Værdipapirhandel for Detailkunder (pdf, 225 KB)Åbner i nyt vindue

Omkostninger
Se omkostninger i forbindelse med de tre Nordea Invest Basis-afdelinger: 

Nordea Inv Basis 1Åbner i nyt vindue 
Nordea Inv Basis 2Åbner i nyt vindue 
Nordea Inv Basis 3Åbner i nyt vindue  
Nordea Inv Basis 4 Åbner i nyt vindue

Formidlingsprovision 
Formidlingsprovision er det honorar, Nordea modtager for at formidle og rådgive om en investeringsforenings beviser. 

Rådgivning om investering

 

Test vores guide til investering

Vi ønsker at gøre det nemt og hurtigt for dig at investere, men vi har brug for din hjælp til at blive bedre. Vær med til at teste første version af Nordeas guide til investering og fortæl os, hvad du synes.