Porteføljepleje

Porteføljepleje er den enkle investeringsløsning, hvor du overlader håndteringen af din opsparing til Nordea. Har du valgt porteføljepleje, investerer Nordea i værdipapirer for dig i overensstemmelse med din risikoprofil og tidshorisont for investeringen. Du kan bruge porteføljepleje både til pensionsmidler og frie midler.

Om portefølepleje Fakta Vilkår og priser Om portefølepleje

Har du ikke tid til at pleje din opsparing, eller synes du blot, at tiden kan bruges mere fornuftigt? Og kunne du tænke dig et større langsigtet afkast, end du kan opnå ved at placere pengene kontant? Så er porteføljepleje, hvor du overlader håndteringen af din opsparing til Nordea, måske den rigtige løsning.

Der er flere muligheder:

 • Nordea Invest Basis 2, 3 og 4 indeholder både aktier og obligationer, men med hver deres risikoprofil. Med Basisafdelingerne får du en professionel pleje af din opsparing. Investeringerne i Basis tilpasses løbende vores forventninger til de finansielle markeder. Samtidig sikres, at investeringen hele tiden overholder de aftalte rammer for risiko. Basisafdelingerne kan anvendes til både pensionsmidler og frie midler.
 • Som Premium- eller Fordel+ kunde kan du også vælge Premium Portefølje, der er baseret på en aftale med Nordea, hvor Nordea løbende vurderer udviklingen på markederne og tilpasser porteføljens aktivfordeling med forventningerne til markedet. Premium Portefølje kan anvendes til både pensionsmidler og frie midler.
 • En tredje mulighed er puljer i Bankvalg, som kan benyttes til pensionsmidler. Nordea vurderer også her løbende udviklingen på markederne og tilpasser porteføljens aktivfordeling med forventningerne til markedet.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder inden for porteføljepleje i Nordea, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Fakta

Basis 1, 2, 3 og 4 er afdelinger i investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingerne er alle børsnoterede papirer, som du kan sælge igen med kort varsel. Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser.

Afdelingerne er udbyttebetalende. Ønsker du ikke den løbende udbetaling, kan du geninvestere gratis ved hjælp af udbyttebeviser. På den måde er du hele tiden investeret.

Læs mere om Nordea Invest Basis-afdelingerne
Nordea Inv Basis 1
Nordea Inv Basis 2
Nordea Inv Basis 3    
Nordea Inv Basis 4 

Læs mere om Nordea Invest på nordeainvest.dkÅbner i nyt vindue

Premium Portefølje-aftalen tages op minimum årligt, så det altid er din aktuelle risikovilje og investeringshorisont, som styrer placeringerne. Du får mindst halvårligt en rapport, som viser beholdning og afkast fra porteføljen. Rapporten leveres i Netbank og Online investering, men kan også blive sendt med posten.

Du modtager ikke løbende udbytte, så du er sikker på, at din opsparing hele tiden er investeret. Der investeres i særlige Nordea Invest-afdelinger, som du ikke selv kan handle, og du skal aftale med banken, når du ønsker at trække penge ud (min. 10.000 kr. ad gangen).

Her kan du følge de Nordea Invest-afdelinger, der investeres iÅbner i nyt vindue

Nordea regulerer løbende, hvor meget de enkelte puljer skal vægte i Bankvalg. Nordea sørger også for at reducere risikoen i porteføljen op mod udbetalingstidspunktet. Du får en årlig oversigt over fordelingen i Bankvalg og afkastet i Bankvalg og i de enkelte puljer. Alle renter og udbytter geninvesteres automatisk. Indbetaling til puljer kan ske en gang hver måned.

Administrationen af puljerne er styret af Puljebekendtgørelsen.

Se historiske afkast og læs mere om Nordeas Puljeordninger

Vilkår og priser

Priser for handel
Du finder priser for handel med Nordea Invest Basis i Værdipapirhandel - Detailkunder (pdf, 225 KB)Åbner i nyt vindue

Omkostninger
Se omkostninger i forbindelse med de tre Nordea Invest Basis-afdelinger:

Nordea Inv Basis 1Åbner i nyt vindue 
Nordea Inv Basis 2Åbner i nyt vindue 
Nordea Inv Basis 3Åbner i nyt vindue  
Nordea Inv Basis 4 Åbner i nyt vindue

Formidlingsprovision  

Formidlingsprovision er det honorar, Nordea modtager for at formidle og rådgive om en investeringsforenings beviser. 

Vilkår
 • Samlet indestående i porteføljen skal minimum være 50.000 kroner
 • Kun Nordea kan handle værdipapirerne i porteføljen
 • Mindste udbetaling er 10.000 kroner pr. udbetaling
 • Du må ikke være bosat i U.S.A.

Vilkår for Premium Portefølje (pdf, 188 KB)Åbner i nyt vindue  

Vilkår for Premium Portefølje pr. 1. januar 2017 til 30. juni 2017 (pdf, 168 KB)Åbner i nyt vindue 

Priser:

Det er gratis at tilmelde sig Premium Portefølje, men der betales løbende omkostninger i de investeringsafdelinger, som indgår i porteføljen. Omkostningerne dækker over følgende:

 • Køb og salg af værdipapirer
 • Overvågning af dine investeringer
 • Løbende balancering af din portefølje
 • Opbevaring og administration af værdipapirerne

Årlige omkostninger i procent (ÅOP) for afdelinger i Premium Portefølje

Du kan læse mere om vilkår og priser her.

Se også Nordeas omkostningsmåler, hvor du kan beregne de forventede omkostninger, hvis du placerer din opsparing i Nordeas puljer.

Rådgivning om investering

 

Test vores guide til investering

Vi ønsker at gøre det nemt og hurtigt for dig at investere, men vi har brug for din hjælp til at blive bedre. Vær med til at teste første version af Nordeas guide til investering og fortæl os, hvad du synes.

Woman by computer  

Vigtig information før du investerer

Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter, inden du handler værdipapirer.