Investeringsrådgivning i Nordea

Investeringsrådgivning i Nordea tager altid udgangspunkt i din situation og dine behov. Der er mange forhold at tænke på, når du investerer. Først og fremmest er det vigtigt, at du forholder dig til, hvad formålet er med din investering – sparer du fx op til at købe en bil på et givent tidspunkt eller er det langsigtet opsparing, som bare skal vokse bedst muligt over tid?

Oftest er det en kombination af flere forskellige formål, og det er i den situation vigtigt at få fordelt opsparingen i mindre portioner med hvert sit formål og hver sin investeringsform. Dine investeringsvalg afhænger af din investeringshorisont, hvor højt et potentielt afkast du ønsker, hvor store udsving i formuen du vil acceptere og hvor meget du ønsker at være involveret i de konkrete investeringsbeslutninger.

Vores rådgivning tager udgangspunkt i de ønsker og mål du har, og det indebærer, at vi forud for rådgivning om investering skal sikre os, at vi kender din investeringsprofil. Din investeringsprofil finder vi frem til på et investeringsmøde, hvor vi sammen med dig lægger en plan for din opsparing. På mødet skal vi have information om din investeringserfaring, risikoprofil, investeringshorisont, likviditetsbehov og skatteforhold m.v. Når vi kender din situation og dine holdninger, giver vi dig en anbefaling, der matcher dine ønsker.

Vi rådgiver om fordeling på de enkelte aktivtyper (aktier, obligationer og i nogle tilfælde andre aktiver, såsom råvarer og valuta), med udgangspunkt i din investeringsprofil og investeringshorisont, og den konkrete anbefaling foretages med udgangspunkt i Nordeas modelporteføljekoncept. Vores modelporteføljer er opbygget efter kundeprofil (privat, pension, erhverv), risikoprofil (lav, mellem, høj) og investeringshorisont (0-3 år, 3-6 år og over 6 år).

Af modelporteføljerne fremgår både den anbefalede, overordnede aktivfordeling samt konkrete forslag til aktie- og obligationsinvesteringer, evt. gennem investeringsforeninger. Når du modtager investeringsrådgivning i Nordea er det Nordeas ansvar at sikre, at du kan træffe dine beslutninger om investering på et kvalificeret og tilstrækkeligt grundlag.