Investeringsforeninger

 

Ny investor?

Bliv introduceret til
investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere
Åbner i nyt vindue
Produkter i fokus Alle produkter Priser og vilkår Produkter i fokus

Nordea Invest Højrentelande

Invester i obligationer fra emerging markets lande

Obligationer fra emerging markets lande som Brasilien, Kina og Rusland er et godt alternativ til traditionelle obligationer fra de vestlige lande, hvor renterne er rekordlave.

Nordea Invest Verdens Obligations-Markeder

Få del i væksten, der hvor den er

Få adgang til det voksende univers af obligationer fra virksomheder over hele verden kombineret med statsobligationer fra lande med høj økonomisk vækst.

Nordea Invest Europa

Positiv indtjeningsvækst og fair prisfastsættelse

Europa er endelig på vej ud af recessionen, og de ledende økonomiske indikatorer peger på yderligere vækst.

Alle produkter

Se alle afdelinger

Få det fulde overblik over afdelingerne i Nordea Invest

Find afdelingernes opdaterede afkast, risikonøgletal m.v. Du kan også se og hente værdifuldt informationsmateriale eller få vist en komplet oversigt over afdelingernes samlede investeringer.

Priser og vilkår

På siden "Vigtig information før du investerer" finder du oplysninger om priser og vilkår for værdipapirhandel i Nordea og regler for Online handel.

Nedenfor kan du se priser for handel via Nordeas handelssystem:

Danske værdipapirerKurtageMin. kurtage
Aktier0,10%DKK 29,00*
Obligationer0,10%DKK 29,00
Certifikater0,10%DKK 29,00
Investeringsandele0,10%DKK 29,00*

*Når du køber aktier i Nordea og andele i investeringsforeningen Nordea Invest, opkræver vi ikke minimumskurtage.
Hvis du udfører gennemsnitshandel af aktier, obligationer og investeringsforeninger, vil der være et kurstillæg ved køb og et kursfradrag ved salg.

Udenlandske aktier og ETF'erKurtageMin. kurtage
Norge, Sverige og Finland0,10%DKK 29,00
USA0,50%DKK 100,00
Canada0,50%DKK 100,00
Tyskland0,60%DKK 150,00
England0,60%DKK 150,00
Frankrig0,60%DKK 150,00
Holland0,60%DKK 150,00
Schweiz0,60%DKK 150,00
Spanien0,60%DKK 150,00
Belgien0,60%DKK 150,00
Portugal0,60%DKK 150,00
Italien0,60%DKK 150,00
Priserne er inklusiv udenlandske omkostninger, bortset fra eventuelle børsgebyrer og skat. Se liste over Nordeas standardmarginaler på udvalgte noterede valutaer.
Depot - danske aktier
Pris
OprettelseDKK 0,00
Meddelelser sendt til din NetbankDKK 0,00*

*Du skal selv vælge at modtage depotmeddelelser i Netbank - ellers får du dem med posten.

Depot - udenlandske aktier
Pris
OprettelseDKK 0,00
Årligt gebyr0,16% af gennemsnit kursværdi + moms
*Hvis dit depot er tomt i opgørelsesperioden, er der intet gebyr.

Nedenfor kan du se ÅOP på de investeringsforeningsbeviser, der kan handles via Nordea. Hvis Nordea modtager formidlings- og/eller tegningsprovision for investeringsforeningsbeviserne, fremgår størrelsen af denne henholdsvis af kolonnerne "Formidling" og "Tegningsprovision".

Provisioner
FondsnavnFondskodeÅOPFormidlingTegningsprovision
Loading data...

* Ikke fuldt produktudbud

Omkostninger

Det koster penge at drive en investeringsforening. Når du sparer op i en investeringsforening, er du, sammen med de øvrige investorer, med til at betale foreningens omkostninger. Omkostningerne trækkes fra, før dit afkast og udbytte gøres op.  

For bedre at kunne sammenligne omkostningerne i de enkelte foreninger, benytter branchen det fælles omkostningsnøgletal, Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). ÅOP beregnes ud fra en investeringshorisont på syv år og afspejler således de årlige omkostninger i procent ved at eje et givet investeringsbevis i syv år. 

ÅOP samler følgende fire omkostningselementer i ét nøgletal:

  • administrationsomkostninger (herunder formidlingsprovision)
  • afdelingens handelsomkostninger
  • maksimalt emissionstillæg, engangsomkostning fordelt over 7 år
  • maksimalt indløsningsfradrag, engangsomkostning fordelt over 7 år

I forbindelse med køb af investeringsbeviser, skal banken oplyse dig om ÅOP og eventuel formidlingsprovision. 

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne dækker bl.a. foreningens udgifter til lønninger, it, husleje, depotgebyr samt formidlingsprovision til distributøren. Formidlingsprovisionen dækker udgifter til distribution og rådgivning. Den sikrer således, at alle investorer, uanset størrelsen af deres investeringer, har adgang til kvalificeret rådgivning om deres investeringer i Nordea Invest. Formidlingsprovisionen dækker bl.a. uddannelse af rådgivere og specialister i Nordea i fx porteføljeegenskaber, udbytter, fusioner, investeringspolitik etc. 

Afdelingens handelsomkostninger

Handelsomkostninger går til foreningens løbende udgifter til køb og salg af værdipapirer, fx danske aktier i Nordea Invest Danmark. 

Maksimalt emissionstillæg

Det maksimale emissionstillæg er et tillæg, foreningen opkræver, når der udstedes nye investeringsbeviser til nye investorer. Når nye investorer kommer til, skal foreningen ud og købe flere værdipapirer, og udgifterne hertil dækkes af køberne af beviserne ved, at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi). 

Børskursen er den aktuelle kurs afdelingen handles til. Er børskursen over den indre værdi, er afdelingen i emission. 

Maksimalt indløsningsfradrag

Det maksimale indløsningsfradrag er en omkostning, som investor betaler ved salg af sine andele. Indløsningsfradraget bliver brugt til at betale de handelsomkostninger, der er forbundet med salg af værdipapirer i forbindelse med investors udtræden af afdelingen. 

Emissionstillægget og indløsningsfradraget sikrer, at de eksisterende investorer i foreningen, ikke påvirkes af hverken til- eller afgang i foreningen. Figuren viser i hvilket interval kursen på et investeringsbevis kan ligge i forhold til indre værdi.

Øvrige omkostninger

Kurtage (ikke en del af ÅOP)

Når du køber og sælger investeringsbeviser betaler du kurtage til den bank, du handler i gennem. Kurtagen varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut og beregnes normalt ud fra kursværdien. Du betaler som regel en minimumskurtage (denne er ofte mindre, hvis du handler online). Nordea Bank opkræver ikke minimumskurtage, når du køber andele i investeringsforeningen Nordea Invest. 

Rådgivning om investering

 

Test vores guide til investering

Vi ønsker at gøre det nemt og hurtigt for dig at investere, men vi har brug for din hjælp til at blive bedre. Vær med til at teste første version af Nordeas guide til investering og fortæl os, hvad du synes.

Woman by computer  

Vigtig information før du investerer

Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter, inden du handler værdipapirer.