Dansk Aktionærforening kårer Nordea Invest

Dansk Aktionærforening offentliggør i dag vinderne af årets investeringsforeninger. Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente vinder i år kategorien ”obligationer høj risiko”. I denne artikel kan du læse om forskellen på at investere i aktier og i virksomhedsobligationer.

Investering i aktier og virksomhedsobligationer er to vidt forskellige ting. Mens aktieinvestoren forsøger at spotte morgendagens vindere, handler investeringer i virksomhedsobligationer i højere grad om at undgå ”taberne”. Det ved finanshuset MacKayShields, der forvalter investeringerne i Nordea Invest Virksomhedsobligationer, bedre end de fleste. Faktisk har de gjort det så godt, at afdelingen tidligere i år – for andet år i træk i øvrigt – løb med titlen som årets bedste investeringsforening i sin kategori ved den årlige uddeling af Morningstar Fund awards. Og forleden blev den valgt som Årets Investeringsforening 2012 i kategorien ”Obligationer – Høj risiko” af Dansk Aktionærforening.

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente investerer i obligationer udstedt af virksomheder med en lav kreditvurdering – de såkaldte High Yield Bonds (højrenteobligationer). Når en virksomhed udsteder obligationer, låner virksomheden i praksis penge af investorerne, der som betaling modtager løbende renter og afdrag. Til gengæld for den lavere kreditværdighed, kompenseres investorerne med højere renter.

Det obligationsinvestorerne frygter mest, er en såkaldt ”default”, altså den situation hvor virksomheden ikke længere kan betale renter på obligationen. MacKayShields fokuserer derfor deres ressourcer på at undgår taberne frem for at udpege de få ”vindere”. De udstedende virksomheder har ofte ret til at tilbagekøbe obligationerne til kurs 100, og således er afkastpotentialet begrænset, mens man som investor risikerer at tabe det hele, hvis virksomheden går konkurs (akkurat som aktionærerne). Derfor giver det god mening at undgå tab frem for at søge gevinster.

Selve udvælgelsen af de obligationer, der investeres i bygger på to forhold: Det overordnede makroøkonomiske klima afgør, hvilke sektorer og industrier der er interessante (og hvilke der bør undgås). Under en højkonjunktur er it-selskaber fx mere attraktive end under en lavkonjunktur, hvor der investeres mindre i it.  Dernæst foretager MacKayShields en fundamental analyse af de enkelte selskaber, og den bestemmer, hvilke obligationer der investeres i og potentielle tabere, der skal undgås.

Denne lidt konservative strategi medfører, at der vil være år, hvor afdelingen ikke helt kan følge den generelle markedsudvikling, som i 2009, hvor de mest risikable obligationer steg mest (et såkaldt ”crap rally”). Omvendt gjorde afdelingen det markant bedre end det generelle marked i 2008, og set over de senest fem år har Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente givet et afkast på 46,6 pct. Til sammenligning er det øvrige marked steget 42 pct. (pr. 26. april 2012). 

Læs mere om Nordea Invests virksomhedsobligationer i HøjrenteÅbner i nyt vindue