Hvilke muligheder har du

Nordea Invest

En investeringsforening er en forening af medlemmer, der er gået sammen om at investere. Når mange investerer sammen, kan der købes aktier i flere forskellige selskaber, sektorer, lande og regioner samt forskellige obligationer med forskellige løbetider fra forskellige lande. I en investeringsforening er du sikret en betydelig spredning af risikoen – uanset hvor stort et beløb, du investerer for.

En investeringsforening består typisk af et antal (investerings)afdelinger, som investerer i forskellige værdipapirer typisk aktier og obligationer. Nogle afdelinger kombinerer de forskellige værdipapirer (balancerede afdelinger).

Specielt dig, som råder over en formue på mindre end 1 mio. kr., anbefaler vi – både af hensyn til omkostningerne og risikospredningen – at placere din kapital i investeringsforeningsbeviser, som matcher dine personlige investerings- og eller opsparingsbehov.

Investeringsafdelinger finder du værdifuld information om investeringsforeninger og deres afdelinger. Informationerne opdateres dagligt. Du kan også få yderligere information i din lokale filial.

Strukturerede produkter

Strukturerede produkter er fællesbetegnelsen for produkter, der kombinerer obligationer og andre finansielle produkter. I Danmark er strukturerede produkter især udbredt i form af indekserede obligationer, som er en kombination af obligationer og optioner.

I Nordea har vi obligationer, der følger udviklingen i aktiemarkedet, valutakurser eller råvarepriser. Vi kalder dem aktie-, valuta- og råvareindekserede obligationer.

Med indekserede obligationer investerer du med begrænset risiko. Eksempelvis følger afkastet på en indekseret obligation udviklingen i et eller flere valgte indeks, såfremt indeksene er steget i værdi, men hvis indeksene er faldet i værdi, vil obligationen alligevel udløbe i kurs 100.

Læs mere om:

Indekseret obligationer