Kategori grøn

Kategorien grøn indeholder investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • Obligationer udstedt af Verdensbanken i  DKK eller EUR
 • Danske statsobligationer udstedt i
  DKK og EUR, herunder 
  • Skatkammerbeviser
 • Statsobligationer udstedt af eurolande i
  EUR og DKK
 • Realkreditobligationer udstedt af danske
  realkreditinstitutter 
  • Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske realkreditinstitutter 
  • Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter 
  • Junior covered bonds og seniorgæld udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter til finansiering af supplerende kapital til dækning af   SDO’er og SDRO’er
 • Skibskreditobligationer og kasseobligationer
  udstedt af et skibsfinansieringsinstitut
 • Obligationer udstedt af Kommune
  Kredit

  (Kilde: Finanstilsynet)