Kategori gul

Kategorien Gul indeholder investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.

Det drejer sig om:

 • Obligationer udstedt af Verdensbanken i andre valutaer end DKK eller EUR
 • Aktier, der er optaget til handel på et
  reguleret marked
 • Statsobligationer udstedt i andre valutaer
  end DKK og EUR
 • Investeringsforeningsbeviser (UCITS)
 • Specialforeningsbeviser
 • Strukturerede indlån
 • Certifikater, hvor der ikke kan tabes
  mere end det investerede beløb
 • Erhvervsobligationer, der er optaget til handel på
  et reguleret marked
 • Exchange Traded Notes, hvor der ikke
  kan tabes mere end det investerede beløb
 • Exchange Traded Funds (ETF’er), som er UCITS-godkendte
 • Garantbeviser
 • Andelsbeviser
 • Udenlandske realkreditobligationer
 • Tegningsretter på investeringsprodukter
  i gul kategori.

  (Kilde: Finanstilsynet)