MiFID - investorbeskyttelse

MiFID er EU-direktivet for markeder for finansielle instrumenter. Hovedformålet med MiFID er at øge harmoniseringen af investeringsydelser og styrke investorbeskyttelsen inden for EU.

MiFID's betydning for investorerne

MiFID betyder, at investorerne får:

  • En højere grad af gennemsigtighed i forbindelse med alle tilbudte investeringsydelser, primært gennem opdaterede retningslinjer og dokumentation
  • Rådgivning med fokus på de specifikke risici i relation til de anbefalede værdipapirer m.v
  • Optimeret investorbeskyttelse, som sikres ved, at de værdipapirer, ydelser m.v., som du får tilbudt, er i overensstemmelse med din profil og kundeklassificering, og at reglerne for best execution til enhver tid overholdes.