Vigtig information før du investerer

På denne side finder du depotbestemmelser m.v., som er gældende ved MiFID's ikrafttræden. Vi anbefaler, at du læser dokumenterne, inden du handler værdipapirer eller andre finansielle instrumenter. Desuden finder du en oversigt over de samarbejdspartnere, som Nordea modtager formidlingsprovision fra.

Hent dokumenter (dansk) Hent dokumenter (engelsk) Formidlingsprovision og vederlag Hent dokumenter (dansk) Hent dokumenter (engelsk) Formidlingsprovision og vederlag

Efter bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan vi oplyse, at vi modtager formidlingsprovisioner og vederlag fra følgende samarbejdspartnere:

 • Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S
 • Nordea Bank S.A.
 • Nordea Invest
 • Nordea Investment Funds S.A.
 • Nordea Kredit Realkreditaktieselskab  (ikke ved belåning af ejerboliger og fritidshuse)
 • Tryg A/S
 • Nets Denmark A/S  - Betalingsprodukter
 • Nets Holding A/S
 • MasterCard
 • VISA International
 • Dankort A/S
 • Bluegarden A/S
 • Forenede Gruppeliv A/S
 • DLR Kredit A/S
 • LR Realkredit A/S
 • DAI Dansk Pantebrevsbørs A/S
 • Point Transaction Systems A/S
 • LD Betalingssystemer A/S
 • CTcoin Danmark A/S
 • BlackRock
 • Carnegie WorldWide
 • East Capital
 • Franklin Templeton
 • Goldman Sachs
 • Henderson Gatmore
 • HSBC
 • ING Real Estate & Other
 • JP Morgan
 • Jysk Invest
 • LM Royce
 • Morgan Stanley
 • Partner Group
 • Pramerica
 • SEB Invest
 • Sydinvest
 • SparInvest
 • Stanlib
 • Standard Life
 • Schröder
 • T.Rowe Price
 • ValueInvest
 • Quest Brazil
 • Nets A/S (i forbindelse med børsintroduktionen af Nets A/S modtager bankerne, herunder Nordea, provision, jf. børsprospektets side 240)

Nedenfor kan du se ÅOP på de investeringsforeningsbeviser, der kan handles via Nordea. Hvis Nordea modtager formidlings- og/eller tegningsprovision for investeringsforeningsbeviserne, fremgår størrelsen af denne henholdsvis af kolonnerne "Formidling" og "Tegningsprovision". 

Provisioner
FondsnavnFondskodeÅOPFormidlingTegningsprovision
Loading data...

* Ikke fuldt produktudbud