Dækning ved dødsfald

Med en livsforsikring kan du sikre din ægtefælle eller din samlever, og med en børnerente kan du sikre dine børn.

Om dækning ved dødsfald Fakta Priser og vilkår Om dækning ved dødsfald

Livsforsikring som engangssum
Med en livsforsikring som engangssum har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk i tilfælde af død.

Livsforsikring i rater
Med en livsforsikring i rater har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk med en udbetaling i rater eller som engangssum.

Sikring af dine børn
Børnerente giver dine børn en månedlig udbetaling fra din død, og indtil du mener, de er store nok til at klare sig selv.

Fakta

Med en livsforsikring som engangssum har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk i tilfælde af død.

Tegningsregler
Ved tegning skal du være mellem 18 og 59 år. Udløbsdatoen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 75 år. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.

Dækning
Minimum 500.000 kr. Der er i princippet ingen øvre grænse.

Præmiefritagelse
Der skal ikke betales præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv i mere end 3 måneder*.

Præmie og skat
Præmien er fradragsberettiget og kan enten betales fra din kapitalpension eller din lønkonto. Tegner du en forsikring, som udbetales, uden at der skal betales afgift, er der ikke fradrag for præmien.

Udbetaling
Forsikringen kommer til udbetaling som en engangssum, hvis du dør før den aftalte slutdato.
Har du haft skattefradrag for præmien, eller er den betalt fra din kapitalpension, skal udbetalingen fratrækkes 40 pct. statsafgift. Udbetalingen er statsafgiftsfri, hvis du ikke har haft skattefradrag for præmien. Der skal eventuelt betales boafgift.

*)Præmiefritagelsen begynder 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling eller din død forinden.

Med en livsforsikring i rater har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk med en udbetaling i rater eller som engangssum.

Tegningsregler
Ved tegning skal du være mellem 18 og 59 år. Udløbsdatoen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 75 år. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.

Dækning
Den årlige rate skal mindst udgøre 50.000 kr. Der er principielt ingen øvre grænser.

Præmiefritagelse
Der skal ikke betales præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv i mere end 3 måneder*.

Præmie og skat
Præmien er fradragsberettiget og kan enten betales fra din kapital- eller ratepension eller fra din lønkonto.

Udbetaling
Udbetalingen sker i rater i den aftalte årrække, hvis du dør før det aftalte udløbstidspunkt. Raterne kan ændres til en engangssum.

*)Præmiefritagelsen begynder, 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling eller din død forinden.

Børnerente giver dine børn en månedlig udbetaling fra din død, og indtil du mener, de er store nok til at klare sig selv, dog højst til de er 24 år.

Tegningsregler
Skal tegnes, inden du fylder 60 år, og før yngste barn fylder 15 år, og slutdato skal være mellem barnets 18. og 24. år. Der skal mindst være 5 år fra tegnings- til slutdato. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegningen.

Dækning
Den årlige udbetaling skal mindst være 12.000 kr. Der er principielt ingen øvre grænse for individuelle børnerenter.

Præmiefritagelse
Hvis det er en forsikring med ret til præmiefritagelse, skal du ikke betale præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv i mere end 3 måneder *.

Præmie og skat
Præmien er fradragsberettiget og kan enten betales fra din kapital- eller ratepension eller fra din lønkonto.

Udbetaling
Udbetalingen sker månedligt fra din død og indtil den aftalte slutdato. Er barnet under 18 år, udbetales pengene til barnets værge. Børn over 18 år modtager selv beløbet. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Anvendelse
Hvis den efterlevende forælder er værge, er det kun til udgifter, der ligger ud over mad, tøj, husly o.l. Anvendelsen skal være til gavn for barnet – ikke for familien som helhed. I praksis disponeres ud fra skøn og sund fornuft.

Krav om regnskab
Statsamtet eller en godkendt forvaltningsafdeling, fx Nordea Forvaltning, skal godkende, hvordan pengene er anvendt. Det krav falder dog bort, hvis indtægten er under 48.000 kr. efter skat, og barnet er hjemmeboende med efterlevende far eller mor som værge.

*) Præmiefritagelsen begynder, 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling eller din død forinden.

Priser og vilkår