Fritidshusforsikring

Trygs fritidshusforsikring dækker skader på dit sommerhus, så det kan være en kilde til glæde og ikke bekymring.

Om fritidshusforsikring Fakta Nordea Tryg Plus - samlefordele Om fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen vil typisk have en brandforsikring. Du kan vælge mellem følgende tilvalgsdækninger: Indboforsikring, storm m.m. (herunder også hus- og grundejerforsikring og ansvar- og retshjælpsforsikring, rørskade- og stikledningsforsikring, insekt-, svamp- og rådskadedækning, samt elektronikskade.

Tryg Fritidshusforsikring indeholder: 

 • Dækning ved brand, storm, hærværk, tyveri, vandskade, skybrud/tøbrud.
 • Insekt- og svampeskadedækning – kræver i visse tilfælde besigtigelse af huset
 • Brud på stikledninger i jord  udenfor dit fritidshus, fx el-, gas-, kloak- og vandrør
 • Skader på skjulte rør og kabler inde i i dit fritidshus, fx skjult i vægge og under gulve
 • Brud på glas og sanitet
 • Dækningen ”Elektronikskade” Når Tryg rekvirerer håndværkere i sit kvalitetssikrede netværk, er Tryg garant for veludført arbejde

Derudover har du mulighed for at tilkøbe ekstradækninger som:

 • Elektronikskade, som dækker pludselige skader på elektriske apparater (fx hvis det nye TV falder på gulvet) og dækning i 4 år af mekaniske funktionsfejl i elektriske apparater, fx en kun 2½ år gammel vandvarmer eller vaskemaskine holder op med at virke.
 • Dækning af rådskader  i lukkede trækonstruktioner  (udvidelse af insekt- og svampeskadedækningen).
 • Når Tryg rekvirerer håndværkere i sit kvalitetssikrede netværk, er Tryg garant for veludført arbejde
Fakta Nordea Tryg Plus - samlefordele

Nordea Tryg Plus – fordele hvis du samler dine forsikringer i Tryg

 • Adgang til Tryg ID, hvor du kan få hjælp, hvis din identitet bliver misbrugt
 • Mulighed for at købe Tryg Boligalarm med rabat.
 • Op til 20% rabat på fritidshusforsikringen – afhængigt af, hvor mange forsikringer du samler i Nordea Tryg Plus

Læs mere om Nordea Tryg Plus