Gruppeliv

En gruppeforsikring giver dig mulighed for at sikre dine efterladte økonomisk.

Om Gruppeliv Fakta Dækning og præmie Om Gruppeliv

Du kan tegne gruppeforsikring i tilknytning til en grundkonto, pensionskonti eller lån.

En gruppeforsikring giver dig mulighed for at sikre dine efterladte økonomisk. Du kan supplere med en dækning, som udbetales ved varigt tab af din erhvervsevne eller ved visse kritiske sygdomme.

Fakta
  • Tegningsregler. På tegningstidspunktet skal du være mellem 18 og 59 år. Forsikringen udløber ved 65 år. Det er som regel nok, at du udfylder en begæring og en kort helbredserklæring.
  • Præmie. Præmien betales kvartårligt forud. Der betales ikke præmie for det kvartal, hvor du indtræder. Der kan ikke knyttes præmiefritagelse til gruppeforsikringer. Mister du din erhvervsevne, skal du derfor fortsat betale præmie, hvis du vil beholde dækningen.
Dækning og præmie