Husforsikring

Husforsikring dækker ikke alene dit hus, men også din carport, dit drivhus og øvrige bygninger på din grund.

Om husforsikring Fakta Nordea Tryg Plus - samlefordele Om husforsikring

Tryg Husforsikring indeholder: 

 • Dækning ved brand, storm, hærværk, tyveri, vandskade, skybrud/tøbrud
 • Råd-, insekt- og svampeskadedækning*  
 • Skader på skjulte rør og kabler inde i i dit hus, fx skjult i vægge og under gulve
 • Brud på stikledninger i jord  udenfor dit hus, fx el-, gas-, kloak- og vandrør
 • Brud på glas og sanitet

*råd-, insekt- og svampeskadedækning til visse hustyper kræver  besigtigelse. 

Du har mulighed for at udvide din forsikring emd tilvalgsdækningerne: 

 • Udvidet vand
 • Mere tryghed
 • Kosmetiske forskelle 
 • Bolgihjælp
Fakta Nordea Tryg Plus - samlefordele

Nordea Tryg Plus – fordele hvis du samler dine forsikringer i Tryg 

 • Adgang til Tryg ID, hvor du kan få hjælp, hvis din identitet bliver misbrugt
 • Mulighed for at købe alarmer til favorable priser med Tryg Boligalarm
 • Op til 20% rabat på husforsikringen – afhængigt af, hvor mange forsikringer du samler i Nordea Tryg Plus

Læs mere om Nordea Tryg Plus