Dækning ved nedsat erhvervsevne

Med forsikringen, der dækker ved nedsat erhvervsevne, kan du sikre dig økonomisk, hvis du mister erhvervsevnen i en længere periode.

Om nedsat erhvervsevne Fakta Priser og vilkår Om nedsat erhvervsevne

Ved tegning af forsikring skal du være mellem 18 og 59 år. Slutdatoen for udbetalingen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 65 år. Forsikringen kan tidligst være aftalt til at stoppe 5 år efter oprettelsen. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.

Fakta
 • Tegningsregler.
  Ved tegning af forsikring skal du være mellem 18 og 59 år. Slutdatoen for udbetalingen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 65 år. Forsikringen kan tidligst være aftalt til at stoppe 5 år efter oprettelsen. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.
 • Dækning.
  Dækningen skal mindst være 20.000 kr. årligt og må maksimalt udgøre 70 pct. af din løn inkl. dækning andre steder. Der er dog en øvre grænse for dækning, afhængigt af dit erhverv.
 • Præmie og skat.
  Præmien er fradragsberettiget og kan betales fra din kapital- eller ratepension eller din lønkonto.
 • Præmiefritagelse.
  Der skal ikke betales præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst 2/3* i mere end 3 måneder **.
 • Udbetaling.
  Den månedlige udbetaling begynder, 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder***. Der sker halv udbetaling, hvis din erhvervsevne er nedsat til mellem 1/2 og 1/3. Udbetalingen fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Den stopper dog senest ved den aftalte slutdato for dækningen, eller hvis du dør forinden. Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.
 • Skattekode.
  Forsikringen er skattekode 1 ─ Pensionsordning med løbende udbetalinger.

*) ½ af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv.
**) Præmiefritagelsen begynder, 3 md. efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling, eller hvis du dør forinden.
***) af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv.

Priser og vilkår