Indekskontrakter

Indekskontrakter har ikke kunnet oprettes siden 1971.

Om indekskontrakter Fakta Priser og vilkår Om indekskontrakter

Om indekskontrakter

Indekskontrakter er pensionsopsparing, som pristalsreguleres. Den årlige indbetaling reguleres, så købekraften pr. kontrakt ved udbetaling svarer til værdien af 500 kr. i 1956. Ud over renten yder staten et indekstillæg i udbetalingsperioden.

De kontrakter, som er oprettet, kan fortsætte uændret. Du skal fortsætte indbetalingerne på indekskontrakterne frem til folkepensionsalderen for at bevare retten til at få statens indekstillæg.

Fakta

Fakta om indekskontrakter

  • Der er fuld fradragsret for årets ydelse.
  • Udbetaling starter, når du fylder 67 år.
  • Du kan du vælge at fremrykke udbetalingsstart til 65 år, men den årlige udbetaling fra kontoen og statens indekstillæg bliver herved mindre.
  • Indeksudbetalinger sker månedligt i en periode på mellem 10 og 15 år. Udbetalingsperioden er aftalt på oprettelsestidspunktet og kan ikke ændres. Der kan dog i nogle tilfælde ske afkortning af udbetalingsperiode, afhængig af valgt udbetalingsform (grundrente), eller hvis udbetalingen forhøjes for at overholde det i loven fastsatte minimumsbeløb.
  • Udbetaling fra kontoen og statens indekstillæg beskattes som personlig indkomst. Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag.
  • Kontoen udbetales ved din død til boet, og det er ikke muligt at indsætte begunstigede.
  • Det er muligt at ophæve indekskontrakterne på en gang mod at betale afgift til staten. Samtidig mister man de fremtidige indekstillæg fra staten.
  • Opsparingen kan placeres på kontantkonto med variabel eller fast rente.

    Der skal betales pensionsafkastskat på 15,3 pct. af alle renter fra pensionsordninger. Den del af opsparingen, som er opsparet inden udgangen af 1982, er friholdt for pensionsafkastskat.
Priser og vilkår
Rente for indekskontrakt - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,60 %
- mellem 100.00 kr. af hele saldoen0,60 %
- under 100.000 kr. 0,60 %
Rente for indekskontrakt - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel +0,75 %
Fordel 0,60 %
Basis0,60 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for indekskontrakt - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,60 %
- mellem 100.00 kr. af hele saldoen0,60 %
- under 100.000 kr. 0,60 %
Rente for indekskontrakt - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel +0,75 %
Fordel 0,60 %
Basis0,60 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Rente for indekskontrakt - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,60 %
- mellem 100.00 kr. af hele saldoen0,60 %
- under 100.000 kr. 0,60 %
Rente for indekskontrakt - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel +0,75 %
Fordel 0,60 %
Basis0,60 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)