Livsvarig Livrente og Livrente+

Livrenter er en mulighed for at sikre dig en pensionsudbetaling, uanset hvor gammel du bliver. Det er en løbende udbetaling, som kan bruges i stedet for arbejdsindtægt, når du går på pension.

Om livsvarige livrenter Fakta Om livsvarige livrenter

Om livsvarige livrenter

Alle kan oprette en livsvarig livrente. Med en livsvarig livrente har du mulighed for at sikre dig en pensionsudbetaling, uanset hvor gammel du bliver. Livrenten oprettes i et forsikringsselskab.

For en livsvarig livrente gælder:

 • Der er ingen grænser for indbetalingen, som fratrækkes i din personlige indkomst.
 • På arbejdsgiverordninger fratrækkes hele indbetalingen i lønnen, inden skatten beregnes.
 • På privat ordninger gælder følgende regler:
  • Er indbetalingsperioden min. 10 år, kan hele indbetalingen fratrækkes i indbetalingsåret.
  • For aftaler med indbetalingsperioden under 10 år gælder særlige fradragsregler. 
  • For selvstændig erhvervsdrivende, kan du indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud, uden at du binder dig til en aftalt indbetalingsperiode.
 • Du sikres en løbende indtægt, så længe du er i live. Når du dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever lever.
 • Hvis både du og din ægtefælle/samlever dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre udbetalingen til de begunstigede i en aftalt periode, uanset om du eller din evt. medforsikrede ægtefælle lever.

Særligt for Livrente+

 • Det opsparede beløb udbetales altid ved død inden pensionering. 
 • Livrente+ kan tilbagekøbes (udbetales før tiden mod afgift til staten), inden udbetalingen starter.
Fakta

Fakta om livrente

Du har mulighed for følgende kombinationer af livsvarig livrente:

Med garanti
Livrenten udbetales livsvarigt. Når du dør, og garantiperioden ikke allerede er udløbet, vil der ske udbetaling i garantiperioden til dine arvinger.

Med to liv
Er du gift eller samboende, kan du købe dækning til jer begge. Det betyder, at livrenten udbetales, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.

Med to liv og garanti
Livrenten udbetales livsvarigt. Når både du og din ægtefælle/samlever dør, vil der ske udbetaling i garantiperioden, hvis ikke garantiperioden allerede er udløbet.