Nye pensionsregler vedtaget

Folketinget vedtog den 19. december nye regler om pension. Både pensionsudbetalingsalderen, som er den alder der bestemmer, hvornår du kan få din pension udbetalt, og ratepensioner påvirkes. Men navnlig ændres vilkår for aldersopsparing, og der åbnes op for nye muligheder. Hovedpunkterne er:

Aldersopsparing

Der er i dag et loft på indbetaling til aldersopsparing på 29.600 kr. om året. Men fra 1. januar 2018 vil loftet afhænge af, hvor langt tid der er, til du når folkepensionsalderen.

  • Har du 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du fra 2018 indbetale op til 46.000 kr. på aldersopsparing. Loftet stiger gradvist til 51.100 kr. i 2023.
  • Har du mere end 5 år til folkepension, kan du indbetale op til 5.100 kr. på aldersopsparing.
  • Vær opmærksom på, at loftet gælder samlet for alle de aldersopsparinger, du har.

Aldersopsparing giver mulighed for at spare op til pension, uden at udbetalingen bliver modregnet i offentlige ydelser (fx folkepensionens pensionstillæg). Så du skal især være opmærksom på din mulighed for at indbetale mere end i dag, hvis du har 5 år eller mindre til din folkepensionsalder.

Pensionsudbetalingsalder – hvornår kan du få din pension udbetalt?

Pensionsudbetalingsalderen ændres til at være 3 år før folkepensionsalderen. Det er 2 år senere end i dag, hvor reglerne siger 5 år før folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at ændringen kun gælder de pensioner, som oprettes fra den 1. januar 2018. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de pensioner, du har oprettet tidligere, hvor du har ret til enten udbetaling ved dit 60. år eller 5 år før din folkepensionsalder. 

Øvrige ændringer – kort fortalt

  • For aldersopsparing og kapitalpension ændres den senest mulige udbetaling fra 15 til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
  • Den mulige udbetalingsperiode for ratepension forlænges, så det fra 1. januar 2018 er muligt at få en ratepension udbetalt over 10-30 år i stedet for 10-25 år.


Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til Nordea på 70 33 33 33 eller kontakte din afdeling eller rådgiver.