Investering

Muligheder og indflydelse 

Du skal beslutte, hvor stor indflydelse du selv ønsker at have på investeringerne.

Figuren viser dine investeringsmuligheder. Venstre side er der, hvor du har lavest indflydelse på investeringen, og højre side er der, hvor din indflydelse er størst. 


pension-investering 
Forklaringer 

1.1.1   

Forsikringsselskab 

Her får du et stabilt afkast, så du undgår, at det er meget højt det ene år og meget lavt det næste år. Forsikringsselskabet investerer alle kundernes opsparinger samlet, og du har ikke mulighed for at påvirke din investering. Uanset om du ønsker en engangssum eller en løbende ydelse, kan du vælge at placere din opsparing i et forsikringsselskab på gennemsnitsrente.

Fastrente 

Renten er fast i en aftalt periode på mellem 1 og 5 år. Du kender den rente, du får i perioden. Det kan være et godt alternativ, hvis der ikke er lang tid til udbetaling af pensionen. Andre investeringsformer giver typisk et højere afkast og derved en større pensionsopsparing til dig.

Variabel rente

Her vil renten variere og følge samfundsrenten, når den stiger og falder. Især hvis der ikke er lang tid til udbetaling af pensionen, eller hvis opsparingen endnu ikke er stor, kan det være et alternativ. Men andre investeringsformer giver typisk et højere afkast og derved en større pensionsopsparing til dig. 

Pulje (bankens valg)

I nogle perioder er afkastet højt, i andre perioder er det lavt, måske negativt. Derfor skal afkastet ses over mange år. Når banken vælger, sikrer du hele tiden, at puljesammensætningen er korrekt i forhold til din aftalte udbetalingsdato. Over mange år vil du opnå en høj forrentning og derved få en større pensionsopsparing. 

Der vælges mellem lange danske, korte danske, indeks-, udenlandske eller højrenteobligationer. Der er også unoterede aktier, danske eller udenlandske noterede aktier og en pulje, der forrentes med en variabel indlånsrente. Du kan udtræde af bankvalg eller ændre valg af risikoprofil lav, middel eller høj hver måned. Du skal dog give besked 7 dage før den 1. i den følgende måned. 

Pulje (eget valg)

I nogle perioder er afkastet højt, i andre perioder er det lavt, måske negativt. Derfor skal afkastet ses over mange år. Vælger du den rette puljesammensætning, vil du over mange år opnå en høj forrentning og derved få en større pensionsopsparing.   

Du kan vælge mellem lange danske, korte danske, indeks-, udenlandske eller højrenteobligationer. Der er også unoterede aktier, danske eller udenlandske noterede aktier og en pulje, der forrentes med en variabel indlånsrente. Du kan udtræde af puljesammensætningen eller ændre valg af placering mellem de forskellige puljer. Du skal dog give besked 7 dage før den 1. i den følgende måned.   

Depot (investeringsforening)

Har du dit eget depot, bestemmer du selv, hvilke værdipapirer du vil investere i. Vælger du at købe investeringsforeningsandele, opnår du en risikospredning inden for lande, brancher og værdipapirtyper. Du kan frit købe og sælge andele uden begrænsning. Din fordel er, at du ikke satser hele din opsparing i et enkelt eller nogle få værdipapirer. Samtidig opnår du på lang sigt et højt afkast, men med mindre risiko, fordi foreningen investerer i mange forskellige værdipapirer. Det er også muligt at handle online via internettet til dit pensionsdepot. 

Depot (eget valg af værdipapirer)

Har du dit eget depot, bestemmer du selv, hvilke værdipapirer du vil investere i. Vælger du at købe investeringsforeningsandele, opnår du en risikospredning inden for lande, brancher og værdipapirtyper. Du kan frit købe og sælge andele uden begrænsning. Din fordel er, at du ikke satser hele din opsparing i et enkelt eller nogle få værdipapirer. Samtidig opnår du på lang sigt et højt afkast, men med mindre risiko, fordi foreningen investerer i mange forskellige værdipapirer. Det er også muligt at handle online via internettet til dit pensionsdepot. 

Depot (formueaftale) 

Uanset om du vælger depot med køb af investeringsforening eller værdipapirer efter eget valg, er det muligt at tilknytte en depotplejeaftale. Det betyder, at banken med jævne mellemrum gennemgår sammensætningen af værdipapirer for at sikre den bedst mulige placering og derved det højest mulige afkast til dig.

Skat af afkast

Uanset hvilken investeringsform du vælger, bliver afkastet beskattet med pensionsafkastskat*. Den rente, forsikringsselskaberne oplyser, er efter skat.
 
*Der skal betales skat af alt afkast på pensionsmidler, bortset fra afkast på visse indeksobligationer. Afkast består dels af renter, renter af obligationer og udbytte af aktier, dels af kursværdiændringer på både aktier og obligationer mv. Kursværdiændringerne beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at kursværdiændringer i beholdningen beskattes, uanset om værdipapirerne sælges. Altså beskattes urealiserede kursværdiændringer også. Kurstab fratrækkes i kursgevinst. Kursen, når indkomståret slutter, er startkursen i næste indkomstår. Afkast beskattes med 15 pct.