Ratepension til sportsudøvere

Til dig, der har indtægter som sportsudøver, og som vil spare op til tiden efter din sportskarriere, inden du fylder 40 år. Ratepension til sportsudøvere udbetales som løbende ydelse og kan bruges i stedet for anden indkomst.

Om ratepension til sportsudøvere Fakta Priser og vilkår Om ratepension til sportsudøvere

Er du sportsudøver og under 40 år, har du mulighed for at oprette en ratepension på særlige vilkår

Du kan spare op på en ratepension af indtægter fra sportsudøvelse. De opsparede midler kan eksempelvis udbetales på det tidspunkt, hvor du stopper din karriere og begynder en tilværelse som fx studerende eller selvstændig erhvervsdrivende.

Opsparingen kan placeres som puljeordning med valg mellem bankvalg og individuel procentfordeling. Desuden er der mulighed for placering på kontantkonto med variabel eller fast rente og/eller i eget depot eller i forsikringsselskab til gennemsnitsrente.

Der skal betales pensionsafkastskat af alle renter/afkast fra pensionsordninger ─ også ratepension.

Fakta
 • Der kan højst indbetales 1.828.100 kr. (2017) i alt på denne særlige ratepension, og der er fuldt fradrag i din personlige indkomst i det år, hvor du indbetaler.
 • Det er kun tilladt at have 1 konto eller forsikringsordning pr. person.
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. 

Udbetaling

 • Ratepensionen udbetales over maksimalt 10 år og må højst være på 365.700 kr. (2017) årligt.
 • Udbetalingerne skal senest begynde i det kalenderår, hvor du fylder 40 år. Er udbetalingen ikke startet i det kalenderår, hvor du fylder 40 år, ændres pensionen til en almindelig ratepension.
 • Det betyder, at ratepensionen vil følge de normale regler, hvor der tidligst kan udbetales fra din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1/1 1954 – 30/6 1960.

Udbetaling før pensionstidspunktet

 • Ratepension udbetales ved din død til de begunstigede

Placering af ratepension

Ratepensionen kan investeres på følgende måder:

 • Kontantkonto med fast eller variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
 • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj
 • Depot - i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken
 • Du betaler en skat til staten på 15,3 % af pensionsafkastet.
Priser og vilkår
Ratepension til sportsudøvere - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,05 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,05 %
- under 100.000 kr. 0,00 %
Ratepension til sportsudøvere - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 %
Fordel0,35 %
Basis0,15 %
Ratepension til sportsudøvere - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirpuljervariabel
Kontantpuljer0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Ratepension til sportsudøvere - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,05 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,05 %
- under 100.000 kr. 0,00 %
Ratepension til sportsudøvere - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 % 
Fordel0,35 % 
Basis0,15 % 
Ratepension til sportsudøvere - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirpuljervariabel
Kontantpuljer0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)
Ratepension til sportsudøvere - variabel rente
SpecifikationRente*
- over 250.000 kr. af hele saldoen0,05 %
- mellem 100.000 kr. og 250.000 kr. af hele saldoen 0,05 %
- under 100.000 kr. 0,00 %
Ratepension til sportsudøvere - fast rente 3 år
SpecifikationRente*
Fordel+0,75 % 
Fordel0,35 % 
Basis0,15 % 
Ratepension til sportsudøvere - puljeordning
SpecifikationRente*
Værdipapirpuljervariabel
Kontantpuljer0,00 %
*Pålydende rente/nominel årlig rente (%)