Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Konverteringens elementer

Før selve konverteringen skal du bl.a. forholde dig til:

 • Hvor meget ønsker du at spare, før du vil omlægge?
 • Hvilken låntype skal du vælge?
 • Hvad er den bedste måde at indfri dit nuværende lån på?
 • Skal du sikre kursen på dit nye lån?
 • Er der andre lån i ejendommen, der har betydning ved omlægningen?

Vi kan hjælpe dig med at holde øje med dit lån og kontakte dig, når det er tid til at overveje at omlægge. Du kan regne på en omlægning af dit lån i Nordeas netbank eller kontakte os og aftale et møde, hvor vi kan se på dine muligheder sammen.

Lån

Du kan vælge et lån med fast eller variabel rente.

Vælger du et lån med variabel rente, tilbyder Nordea Kredit følgende: Et rentetilpasningslån.

Vælger du lån med fast rente, tilbyder Nordea Kredit et obligationslån.

Nyt lån – mulighed for kurssikring

Du kan sikre kursen på det nye lån ved at:

 • hjemtage lånet med det samme
 • indgå en kurssikring, så du ved, hvilken kurs obligationerne bliver solgt til på et senere tidspunkt.


Du skal vælge, om dit lån skal udbetales, så snart du modtager et lånetilbud, eller om du vil sikre dit lån med det samme. Hvad der er bedst, afhænger af 1) hvilket lån du har i dag og 2) hvilken låntype du ønsker i stedet.

Hjemtages lånet med det samme, er der omkostninger til en garanti over for realkreditinstituttet. Aftales en kurskontrakt, er der normalt et fradrag i kursen i forhold til dagskursen.

Vælger du et obligationslån uden kurssikring, skal du være opmærksom på, at det kan få betydning for, om dit nye lån kan dække omkostninger til at indfri det nuværende lån, hvis det er opsagt til indfrielse. Stiger renten, efter at du har fået et lånetilbud, vil du få færre penge udbetalt end forventet. Vi anbefaler som udgangspunkt, at du sikrer størrelsen og betalingen på det nye lån med fast rente – en såkaldt konverteringssikring.

En konverteringssikring giver mulighed for at låse kursen på det nye lån, før du har fået et lånetilbud fra Nordea Kredit.

Har du valgt et nyt rentetilpasningslån, er det udbetalte beløb altid det samme. Til gengæld kender du ikke din fremtidige betaling på lånet, før lånet er udbetalt. Generelt anbefaler vi ikke at kurssikre rentetilpasningslån F1/S1, da en ændring i ydelse er en del af lånets karakteristika, men det er din holdning til usikkerheden, der er den afgørende.

Nuværende lån: 

Realkreditlån:

Et realkreditlån indfries ved at aflevere den mængde obligationer, der skyldes på lånet. Det kan ske på tre måder:

 • købe obligationerne til markedskurs på børsen (opkøb)
 • opsige lånet til en aftalt kurs til en termin eller refinansiering (opsigelse)
 • indfri lånet her og nu til kurs 100 mod at betale en rente frem til næste termin eller refinansiering (straksopsigelse)
  Hvad der kan betale sig afhænger af:
 • hvad er kursen på obligationerne bag lånet?
 • er obligationerne konverterbare (opsiges til 100/105) eller inkonverterbare (kun opkøb mulig)
 • hvilken type af nyt lån optager du – skal det også kurssikres?

Vi hjælper dig med at finde den bedste indfrielsesmetode på dit nuværende lån – og så tager vi samtidig højde for, hvad indfrielsen betyder for ydelsen/restgælden på dit nye lån.

Andre lån:

Der kan være andre lån end realkreditlån i boligen. Inden du omlægger dit lån, er det vigtigt at sikre, at disse lån ikke kan forhindre omlægningen. 

I de fleste pantebreve er der en omprioriteringsklausul. Det betyder, at der ikke er forhindringer for en omlægning af dit lån. Dog skal du være opmærksom på, at det kan betyde, at du ikke kan forvente at kunne få et evt. overskud ved omlægningen udbetalt, da det kræver at den, der ejer pantebrevet har accepteret, at du får pengene udbetalt. Er det ikke aftalt, skal et evt. overskud bruges til et ekstraordinært afdrag på pantebrevet. 

Er der ikke en omprioriteringsklausul, kan din bankrådgiver rådgive om mulighederne for at omlægge alligevel. Du kan også overveje at indfri pantebrevet. 

Er efterstående pantehaver et pengeinstitut med ejerpantebrev, vil der typisk ikke være problemer med accept af omlægningen.

Omkostninger

De typiske omkostninger ved konvertering er:

 • Lånesagsgebyr til realkreditinstitut og pengeinstitut
 • Gebyr for indfrielsestilbud samt indfrielse
 • Evt tinglysningsafgift afhængig at hvornår du har optaget dit gamle lån samt om du låner yderligere penge
 • Udgifter til ekspedition af sagen til din bank, realkreditinstitut eller advokat.

Omkostningerne kan variere fra sag til sag og vil typisk være lavere ved opkonvertering, da du ikke betaler differencerente.

Ekspedition

Når du låner penge i Nordea Kredit, skal du skrive under på et pantebrev, som er vedlagt lånetilbuddet. Du kan vælge at underskrive pantebrevet med din Nem-ID.
Da pantebrevet endnu ikke er tinglyst udbetales lånet mod en garanti stillet over for Nordea Kredit. 

Pantebrevet sendes til tinglysning, hvor der ofte kommer retsanmærkninger om det lån, du skal indfri. 

Når det nye lån bliver udbetalt, normalt via en kurssikring, så indfries det gamle lån, afhængig af om det er sagt op, eller du har købt obligationer til indfrielse.
Når det gamle lån er indfriet, sendes pantebrevet på det nye lån og de lån, som er indfriet, til tinglysning igen. Retsanmærkningerne bliver slettet, og det nye pantebrev sendes til Nordea Kredit, som frigiver garantien. 

Sagen kan nu afsluttes i banken.

Gældsplejeaftale- vi holder øje med dit lån

Gældspleje er for dig, der har realkreditlån i din ejendom og ikke selv holder øje med, om renten stiger eller falder. 

Du bestemmer selv, hvor stor din besparelse skal være, før vi kontakter dig om mulighed for en omlægning.

Med en Gældsplejeaftale i Nordea overvåger vi dit realkreditlån – også lån i andre realkreditinstitutter end Nordea. Vi overvåger dit lån dagligt på de besparelseskriterier, vi har aftalt. 

Læs mere om Gældspleje