Udløb af afdragsfrihed på realkreditlån

Afdragsfrihed kan være en god idé at benytte i en periode for at få et økonomisk åndehul i hverdagen. Men der kommer en dag, hvor afdragsfriheden udløber, og her har du flere muligheder at vælge imellem, alt afhængig af din økonomi nu og på sigt. Vi giver dig svar på, hvad du skal være opmærksom på, når afdragsfriheden på dit realkreditlån snart udløber.

Hvad er dine muligheder, når afdragsfriheden udløber?

Det er en god idé at blive klar på, hvilke muligheder du har i god tid, inden din afdragsfrihed udløber. Vi har samlet de fire muligheder, du som udgangspunkt har efter udløb af afdragsfriheden, så du er klædt godt på til at træffe dit valg eller tage en snak med os. 

 • Du kan afdrage på dit nuværende lån
 • Du kan få en ny afdragsfri periode
 • Du kan forlænge lånets løbetid
 • Du kan vælge en ny lånetype

Vi gennemgår dine muligheder nedenfor, hvor du kan se eksempler på beregninger og læse om de fordele, de hver især har. 

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Begynd at afdrage på dit nuværende realkreditlån

Den løsning der ligger lige for er at beholde dit nuværende realkreditlån uændret og tilbagebetale lånet over den resterende løbetid. Det betyder, at du vil få en højere ydelse på lånet, da du går fra at betale renter og bidrag til også at betale afdrag. 

Det er en løsning med den klare fordel, at du nedbringer din gæld hurtigt. Til gengæld stiger de månedlige betalinger, da lånet typisk skal afvikles over 20 år, hvis de første 10 år har været afdragsfrie.

Er den nuværende løbetid passende, bør du se, om renten har ændret sig siden optagelsen, da det i nogle tilfælde kan være en økonomisk fordel at omlægge dit lån til et nyt med en bedre rente. 

Restløbetiden kan også påvirke renten, da fx den 20-årige rente som hovedregel er lavere end den 30-årige rente.

Eksempel på ydelse ved fastholdelse af lån

Nedenfor kan du se et eksempel på en beregning ved et lån på 1 million. Her kan du se, hvordan afviklingen ser ud, hvis du fastholder dit lån med de resterende 20 års løbetid overfor et lån med afbetaling over 30 år. 

Tabel 1: Beregningseksempel for ændring i ydelse ved fastholdelse af lån

LånetypeYdelse pr. måned før skat på optagelsestidspunktetYdelse pr. måned før skat, når afviklingen starter
Obligationslån 1 pct. 30 års løbetid med 10 års afdragsfrihed.1670 kr.5160 kr.
Obligationslån 1 pct. 30 års løbetid og afvikling over alle 30 år.3780 kr.3610 kr.
Forudsætninger: Lånestørrelse 1.000.000 kr. Bidrag 0,6748 pct. for lån med afdrag, og 1,00 pct. for lån uden afdrag. Kurs i beregningerne er 99,1 for lån med afdrag, 98,2 for lån uden afdrag.

Ny afdragsfri periode

En anden mulighed kan også være at forlænge afdragsfriheden. Ved forlængelse af afdragsfriheden skal du være særlig opmærksom på følgende.

 • Realkreditlån må ikke overstige 80 pct. af boligens værdi for helårsboliger og 60 pct. for fritidsboliger, hvis lånet er afdragsfrit.
 • Kan hele realkreditlånet ikke holdes indenfor boligværdien, kan eventuelt overskydende beløb omlægges til banklån. Renten på banklån er dog typisk højere end for realkreditlån, og den samlede belåning må ikke overstige 100 pct. af ejendommens værdi.
 • Inden afdragsfriheden kan forlænges skal både din bolig og din økonomi vurderes af Nordea.
 • Omlægningen sker til den aktuelle markedsrente, og der er omkostninger forbundet med omlægningen.

Forlæng løbetiden på dit realkreditlån

Du kan også vælge at forlænge din afdragsperiode til fx 30 nye år, hvis afdrag over den resterende periode på fx 20 år ikke er den optimale løsning for dig. 

Forlænger du afdragsperioden sker det til den aktuelle markedsrente, og der er omkostninger forbundet. 

Forlængelse af afdragsperioden betyder en lavere månedlig betaling her og nu. Til gengæld vil den samlede betaling blive højere, men du behøver selvfølgelig ikke vælge nye 30 år – det er fx også muligt at vælge en periode på 25 år.

Tabel 2: Beregningseksempel ved ændring af afdragsperiode fra 20 til 30 år

Samlet tilbagebetaling ved uændret afdragsperiode1.130.000 kr.
Samlet tilbagebetaling ved omlægning til nyt 30 årigt lån1.198.000 kr.

Vælg en anden låntype

De tre ovenstående muligheder forudsætter, at du bliver i samme lånetype, som du har i dag. 

Ved omlægning har du dog også mulighed for at skifte fra fast til variabel rente eller omvendt, samt vælge andre boliglånstyper, som fx Nordea BoligPuls, Nordea BoligKredit eller Boliglån med fast rente

Omlægning til et lån med en variabel rente kræver dog en økonomisk vurdering af Nordea. Ved enhver omlægning anbefaler vi, at du som minimum overvejer følgende:

 • Hvad er min forventning til renteudviklingen?
 • Hvilken renterisiko ønsker jeg at påtage mig? Og hvor længe er denne risiko, går du fx med salgstanker?
 • Hvordan vil min økonomi blive påvirket, når jeg går på pension?
 • Hvor længe ønsker jeg at blive boende i boligen? Og skal jeg bruge en opsparing til køb af ny bolig?
 • Er der andre planer end omlægning, som jeg skal tage højde for? Fx istandsættelser eller andre lån?

Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan omlægge dit lån? 

Læs om omlægning af lån 

Beregn omlægning af dit lån med eBolig

Som kunde i Nordea har du mulighed for at få et overblik over dine nuværende lån i eBolig. Samtidig kan du beregne, hvordan en omlægning af dit lån vil påvirke din økonomi. 

Beregn, hvad en omlægning vil koste, og se hvilke muligheder du har ved at omlægge dit lån, når afdragsfriheden er udløbet. 

Lav beregning i eBolig.

Oversigt over beregnere

Her finder du en lille oversigt over andre beregnere, der kan være brugbare for dig i forbindelse med udløb af afdragsfrihed. 

Beregn dine muligheder for lån i friværdien, hvilke låntyper du har mulighed for at vælge, eller få et estimat på, hvad din bolig er værd.