Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

e-hverdag

Sig farvel til papirarkivet. Tilmeld dig e-hverdag, og modtag dine betalingsoversigter og anden post fra Nordea direkte i Netbank.

Brug din Netbank som elektronisk ringbind, hvor din post fra Nordea arkiveres let og sikkert. Alle dokumenter sendes elektronisk (som pdf-filer), og de er helt magen til de breve, du normalt ville have modtaget med posten. Og får du brug for det, kan du let udskrive dem.

Tilmeld dig e-hverdag, og

  • få gratis adgang til Netbank 
  • betal dine regninger gratis via Netbank
  • overfør gratis til andre danske banker via Netbank *)
  • få et Nordea Pay betalingskort **)

Sådan tilmelder du dig e-hverdag

Du tilmelder dig e-hverdag i NetbankÅbner i nyt vindue:

  • Klik på fanen Indstillinger
  • Klik på Min profil
  • Vælg Mine aftaler 
  • Klik på Tilmeld ved e-hverdag

*) Gælder ikke straksoverførsler.

**)  Den årlige pris for kortet varierer afhængig af din placering i fordelsprogrammet, se prislisten i Priser for Nordea Pay

Generelle regler for e-hverdag

Herved indgår jeg aftale med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige (”banken”) om Mail i Netbank, så jeg kan kommunikere med banken og modtage markedsføring om nye produkter eller tjenesteydelser fra banken via elektronisk post.

Breve og meddelelser, som jeg hhv. sender til banken og modtager fra banken via elektronisk post, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til blandt andet påbud, accept- og klagefrist, som hvis de var sendt og modtaget som almindelig post.

Jeg er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om der er nye breve og meddelelser i min elektroniske postkasse i Netbank - herunder om banken har sendt breve, meddelelser mv., som jeg skal reagere på.

Breve og meddelelser, som jeg sender og modtager, bliver automatisk gemt i banken i mindst 2 år. Det vil i hele perioden være muligt for mig at få adgang til de sendte og modtagne breve og meddelelser i Netbank, indtil jeg sletter dem.

Jeg er opmærksom på, at al elektronisk post sendt eller modtaget via bankens system betragtes som bankens. Det gælder, uanset om den er mærket 'Fortrolig', 'Personlig' eller 'Privat'.

Bankens medarbejdere har adgang til både sendt og modtaget elektronisk post.

Adgangen vil blandt andet blive brugt ved rådgivning og ved rettelse af eventuelle fejl og vedligeholdelse af servicen Mail i Netbank. Derudover vil banken undersøge elektronisk post på linje med øvrige systemer i tilfælde af mistanke om brud på bankens regler. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uvedkommende

Jeg kan til enhver tid frabede mig at modtage markedsføring om bankens produkter og tjeneste-ydelser. Jeg skal blot følge den fremgangsmåde, som står i bunden af de mails, jeg modtager.

Med hensyn til ansvar, spærring, ændring af reglerne eller opsigelse henvises der til ’Regler for Netbank’.

Generelle vilkår ved fravalg af kontoudskrifter på papir
Generelle vilkår ved fravalg af BS-oversigter på papir
Regler for mail i Netbank