Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Corona-virussen medfører fortsat store udsving på aktiemarkederne

De globale markeder oplever store udsving og markante fald i takt med, at Corona-virussen har spredt sig. På denne side kan du følge udviklingen og få overblik over, hvad Corona-virussen betyder for din økonomi. I videoerne herunder holder vores investeringsstrateger dig opdateret. Vi sørger for at lægge nye videoer ud løbende, så du altid kan følge med.

 Vores tre overordnede råd: 

  1. Hav is i maven. Der vil fortsat komme negative overskrifter i medierne, og vi forventer, at markederne kan falde yderligere, før de vender.
  2. Passer du selv dine investeringer, så sørg løbende for at styre risikoen i din portefølje ved at sikre samme fordeling mellem aktier og obligationer over tid. Så er aktier fx faldet kraftigt, så anbefaler vi, at du justerer op ved at købe aktier, så du igen har samme fordeling mellem aktier og obligationer. Har du investeret i en investeringsforening/Nora i Nordea, vil vi sørge for at justere dine investeringer.
  3. Vi anbefaler altid, at du investerer langsigtet og ikke baseret på kortsigtede bevægelser. Vælger du at investere dine kontanter nu, bør du gå ind i markedet i mindre ’bidder’. På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner den kortsigtede risiko ved store udsving. 

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Spørgsmål og svar om corona

Hvorfor påvirker frygten for Corona-virussen mine investeringer?

Den seneste tid har vi set store fald i aktiemarkedet som en reaktion på udbruddet af Corona-virus. Det skyldes først og fremmest de tiltag, der sættes i værk for at minimere udbruddet. 

Det har betydning for verdensøkonomien, når store geografiske områder lukkes og mange sendes i karantæne. Det betyder nemlig nedgang i produktionen, mindre handel, mindre rejseaktivitet og lavere efterspørgsel efter varer og tjenester (fx frisør, biografer mv.). 

På grund af den svagere aktivitet forventer vi også, at udbruddet af virussen rammer virksomhedernes indtjening og ikke mindst sætter sine spor i lysten til at investere. Derfor falder markedet.

Hvad skal jeg forvente – hvor meget mere vil markedet falde?

Det er umuligt at sige med sikkerhed, hvor meget Corona-virussen vil sprede sig, hvordan den vil ramme økonomien og hvad de politiske reaktioner bliver. Dog skal du forvente vedvarende usikkerhed på kort sigt, og at markedet kan falde yderligere. Når virus-frygten har lagt sig, forventer vi, at de tiltag, som er kommet fra regeringer og centralbanker, vil hjælpe væksten på vej igen og dermed puste nyt liv i økonomien og markederne. 

Jeg bliver nervøs, når mine investeringer falder - hvad skal jeg gøre?

Vi forstår godt, at udsvingene gør dig nervøs. Dog anbefaler vi, at du holder fast i din investeringsplan og beholder dine investeringer af den simple grund, at det er umuligt at forudsige, hvornår markedet har nået sin bund eller top på kort sigt. 

Dog er det vigtigt løbende at mærke efter, om du har den rette fordeling mellem aktier og obligationer. Om du sover godt om natten, selvom der er udsving på markederne. Passer du selv dine investeringer, er det vigtigt løbende at sikre risikostyring og sørge for at holde samme risiko over tid. 

Derfor anbefaler vi, at du efter perioder med fx aktiekursfald får købt op igen, så fordelingen mellem aktier og obligationer er nogenlunde konstant over tid.

Hvordan undgår jeg et større tab, end jeg allerede har fået?

Du risikerer, at dine tab vil blive større, inden markedet vender igen. Derfor anbefaler vi, at du holder fast i dine investeringer, så du får glæde af opsvinget, når markederne vender.  

Har du en lang investeringshorisont, er det vores erfaring, at det er bedst at være fuldt investeret og kun foretage mindre løbende justeringer i dine investeringer over tid. 

Har du valgt en løsning, hvor banken gør det for dig, så skal du som udgangspunkt ikke gøre noget. 

Jeg har investeret i en investeringsforening/Nora hos Nordea. Hvad gør I for at begrænse mine tab?

I en periode som denne, hvor risikoen for aktiefald er større end normalt, justerer vi løbende investeringerne for at forsøge at begrænse faldet i dine investeringer. Som investor er det dog vigtigt, at du er komfortabel med din investeringsstrategi og kan sove om natten i usikre perioder, hvor markederne går meget op og ned. 

Er du ikke tryg ved dine investeringer, anbefaler vi, at du tager fat i os. 

Jeg har investeret fornyligt på baggrund af jeres anbefaling – og for ikke at betale negative renter. Hvad skal jeg gøre?

Vi anbefaler altid, at du investerer med en lang tidshorisont. Derfor anbefaler vi, at du holder fast i dine investeringer og undgår at købe eller sælge baseret på følelser og de kortsigtede bevægelser, vi ser i øjeblikket. 

Når virus-frygten har lagt sig, forventer vi, at de tiltag, som er kommet fra regeringer og centralbanker, vil hjælpe væksten på vej igen og dermed puste nyt liv i økonomien og markederne.

Markedet er så lavt - er det et godt tidspunkt at investere mine kontanter?

Hvorvidt du skal investere nu, afhænger af din risikoappetit. Vi anbefaler altid, at du investerer på lang sigt og ikke på baggrund af kortvarige udsving. Vælger du at gå ind i markedet nu, er det vigtigt, at du er opmærksom på og bekvemt med de ekstraordinære store udsving, vi oplever i øjeblikket. 

Når du investerer på et tidspunkt med stor usikkerhed, anbefaler vi, at du investerer i mindre ’bidder’ ad gangen. 

På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner dermed den kortsigtede risiko ved store udsving.

Er vi på vej ind i en ny finanskrise?

Vi forventer ikke en ny finanskrise. Selvom markederne i øjeblikket er præget af stor usikkerhed, forventer vi, at de tiltag, som er kommet fra regeringer og centralbanker, vil hjælpe væksten på vej igen og dermed puste nyt liv i økonomien og markederne.

Der tales også om en oliekrise – hvordan skal jeg reagere på det?

Oliepriskrigen blandt de olieproducerende lande Rusland og Saudi-Arabien føjer endnu et lag usikkerhed til et allerede usikkert marked. Det ændrer imidlertid ikke vores langsigtede investeringsanbefalinger. Når virus-frygten har lagt sig, forventer vi, at de tiltag, som er kommet fra regeringer og centralbanker, vil hjælpe væksten på vej igen og dermed puste nyt liv i økonomien og markederne.