Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Sådan påvirker Corona-virussen dine investeringer

Den globale pandemi skaber usikkerhed om økonomien, og vi forventer derfor, at de globale finansmarkeder fortsat vil opleve udsving i takt med, at Corona-krisen udvikler sig. Her kan du følge udviklingen og få overblik over, hvad krisen betyder for dine investeringer. Vores eksperter holder dig løbende opdateret i videoer, podcasts og webinarer.

 Vores tre overordnede råd: 

  1. Hav is i maven. Selv om vi muligvis har lagt det værste bag os, vil der fortsat komme negative overskrifter i medierne i takt med at krisen udvikler sig. Forvent, at markederne, og værdien af dine investeringer, vil svinge yderligere de kommende måneder.
  2. Hold styr på din risiko. Passer du selv dine investeringer, så sørg løbende for at styre risikoen i din portefølje ved at sikre samme fordeling mellem aktier og obligationer over tid. Så er aktier fx faldet kraftigt, så anbefaler vi, at du justerer op ved at købe aktier, så du igen har samme fordeling mellem aktier og obligationer. Har du investeret i porteføljepleje som Premium Portefølje eller gennem Nora, sørger vi for at justere dine investeringer.
  3. Hav en langsigtet strategi. Vi anbefaler altid, at du investerer langsigtet og ikke baserer dine investeringsbeslutninger på kortsigtede bevægelser. Vi anbefaler at du investerer dine kontanter, men gør markedet dig stadig usikker, kan du vælge at investere i mindre ’bidder’. På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner den kortsigtede risiko ved store udsving. 

Se webinarer og videoer om investering og opsparing

Vi har afholdt en række webinarer under coronakrisen, heraf en del om situationen på aktiemarkederne. Se afholdte webinarer, og tilmeld dig kommende webinarer.

Under corona har vi også optaget en række videoer om coronas påvirkning på markederne. Find de seneste optagelser og videoer fra arkivet på Nordeas You Tube-kanalÅbner i nyt vindue

Spørgsmål og svar om corona

Hvorfor påvirker frygten for Corona-virussen mine investeringer?

Det har betydning for verdensøkonomien, når store geografiske områder lukkes og mange sendes i karantæne. Det betyder nemlig nedgang i produktionen, mindre handel, mindre rejseaktivitet og lavere efterspørgsel efter varer og tjenester (fx frisør, biografer mv.). 

På grund af den svagere aktivitet forventer vi også, at udbruddet af virussen rammer virksomhedernes indtjening og ikke mindst sætter sine spor i lysten til at investere. Derfor falder markedet.

Hvad skal jeg forvente – vil vi fortsat se store udsving på markederne?

Coronakrisen skaber fortsat usikkerhed, og det økonomiske aftryk som følge af krisen forventes at kunne mærkes en tid endnu. Økonomisk usikkerhed kombineret med de politiske sammenstød, vi oplever mellem de to stormagter USA og Kina, betyder, at udsvingene en tid endnu vil ligge på et højt niveau i forhold til, hvad vi har set historisk. Vi forventer ikke, at regeringer rundt omkring i verden vil foretage lige så omfangsrige nedlukninger af samfundet, som det vi så tilbage i marts og april, og vi forventer heller ikke en gentagelse af de største udsving på finansmarkederne i omtrent 100 år.

Jeg bliver nervøs, når mine investeringer falder - hvad skal jeg gøre?

Vi forstår godt, at udsvingene gør dig nervøs. Dog anbefaler vi, at du holder fast i din investeringsplan og beholder dine investeringer af den simple grund, at det er umuligt at forudsige, hvornår markedet har nået sin bund eller top på kort sigt. 

Dog er det vigtigt løbende at mærke efter, om du har den rette fordeling mellem aktier og obligationer. Om du sover godt om natten, selvom der er udsving på markederne. Passer du selv dine investeringer, er det vigtigt løbende at sikre risikostyring og sørge for at holde samme risiko over tid. 

Derfor anbefaler vi, at du efter perioder med fx aktiekursfald får købt op igen, så fordelingen mellem aktier og obligationer er nogenlunde konstant over tid.

Jeg har investeret i en investeringsforening/Nora hos Nordea. Hvad gør I for at begrænse mine tab?

I en periode som denne, hvor risikoen for aktiefald er større end normalt, justerer vi løbende investeringerne for at forsøge at begrænse faldet i dine investeringer. Som investor er det dog vigtigt, at du er komfortabel med din investeringsstrategi og kan sove om natten i usikre perioder, hvor markederne går meget op og ned. 

Er du ikke tryg ved dine investeringer, anbefaler vi, at du tager fat i os. 

Der er store udsving på markederne, skal jeg investere mine kontanter?

Vi anbefaler altid, at du investerer langsigtet og ikke baseret på kortsigtede bevægelser. Vælger du at investere dine kontanter nu, anbefaler vi at investere for hele beløbet. Er du stadig usikker på, om du skal investere nu, kan du vælge at gå ind i markedet i mindre ’bidder’. På den måde køber du ind til forskellige priser og udjævner den kortsigtede risiko ved store udsving.