Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Forbehold og forudsætninger for Nordea Bil

"Nordea Bil beregneren" er en beregner, der nemt og hurtigt giver dig overblik over dine samlede fremtidige biludgifter.

Resultatet af beregningen er vejledende, og de faktiske udgifter relateret til ejerskab af en bil afviger højest sandsynlig fra beregningens resultat.

Udgiftsposterne er anslået af Nordea på baggrund af de oplysninger du indtaster i beregneren vedrørende fx forventet kørselsbehov, bilens alder og bilens størrelse.

Beregneren tager udgangspunkt i en fordel+kunde og forudsætter derudover, at den variable rente er uændret i hele kredittens løbetid, og at priserne på driftsudgifterne er faste i hele kredittens løbetid.

Nordea indestår ikke for, at det beregnede beløb, der opspares månedligt på kontoen inddækker de faktiske udgifter til bilen.

Det beregnede beløb, der skal opspares månedligt på kontoen for at dække en eventuel fremtidig forskel mellem restgæld og bilens salgspris er fastsat ud fra din forventning til bilens fremtidige salgspris. Nordea påtager sig intet ansvar for, hvad den faktiske salgspris vil være i forbindelse med et salg, og det anførte opsparingsbeløb er således alene vejledende. Det beregnede månedlige beløb er oprundet til nærmeste hundrede kr.

Nordea er ikke forpligtet til at udstede et lånebevis eller yde en kredit på baggrund af beregningen, og vi vil altid foretage en grundig gennemgang og vurdering af din økonomi, før vi udsteder et lånebevis eller yder en kredit, ligesom vi vil vurdere bilen særskilt til brug for beregningen af kredittens størrelse.

Beregningen foretages dels på baggrund af dine indtastninger i beregneren (bilens pris, bilens alder, antal årlige km), dels på et af Nordea foretaget generelt skøn af biltype, forsikringspræmie, grøn afgift, brændstof- og vedligeholdelsesudgifter ud fra indtastningerne.

Beregneren forudsætter en annuitetsafvikling af kreditten over 10 år fratrukket bilens alder, og at renten ikke ændres i hele kredittens løbetid.

Beregneren forudsætter i øvrigt, at opsparingen til driftsudgifterne sker primo hver måned og afregnes som følger: Brændstof afregnes primo hver efterfølgende måned (som ved brug af benzinkort), grøn afgift afregnes ultimo halvårligt og forsikring samt vedligeholdelse afregnes ultimo helårligt.

Den samlede rentebesparelse over kredittens løbetid er forskellen mellem de tilskrevne renter ved en fuldt udnyttet kredit og de tilskrevne renter, når der spares op til driftsudgifter på kontoen. Derfor kan det være fordelagtigt at finansieringen sker over en kassekredit og ikke et almindeligt billån, hvor rentebesparelsen ikke kunne være opnået. Ved udregning af den samlede rentebesparelse over kredittens løbetid er det antaget, at der ikke foretages andre posteringer på kontoen end den aftalte afvikling, driftsopsparing som illustreret i Nordea Bil beregneren og afregning af driftsposterne som beskrevet i Forbehold og forudsætninger.