Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Nordea Prioritet Boligkøb

Nordea Prioritet, Boligkøb er et banklån med variabel rente til finansiering af den sidste del af din helårs- eller fritidsbolig. Vi yder som hovedregel lånet op til 95 pct. af din boligs værdi ved køb. Lånet kan også benyttes ved belåning af friværdi i boligen i kombination med et realkreditlån

Hvad er Nordea Prioritet Boligkøb?

Nordea Prioritet, Boligkøb er et banklån med variabel rente, som ydes i helårsbolig, fritidshuse eller grunde efter foranstående lån i Nordea Kredit og Nordea.

En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80 pct. af købesummen, et banklån på op til 15 pct. og de sidste 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af et dyrere lån.

Nordea Prioritet, Boligkøb lægges efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån 95 pct. af købesummen til boligkøbet. Omkostninger til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres i Nordea Prioritet, Boligkøb.

Nordea Prioritet, Boligkøb består af et lån og en indlånskonto (Grundkonto). Ved oprettelse af lånet overføres hele beløbet til indlånskontoen. Det specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, som du betaler for lånet. Du betaler så reelt kun for det, du bruger. Så hvis du fx låner 300.000 kr. og lader dem stå på indlånskontoen, koster det dig reelt ikke noget, så længe der er balance mellem lånet og dit indestående.

Når du hæver af indlånskontoen, betaler du kun rente af forskellen mellem indlåns- og udlånssaldoen. Og du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb helt eller delvist og minimere din renteudgift.

Hvis du sætter mere ind på indlånskontoen, end du skylder på lånet, forrentes det overskydende beløb med samme rente som Nordeas Grundkonto.

Du kan bruge indlånskontoen som lønkonto, og du kan få dankort og overføre penge via Netbank og Betalingsservice, ligesom du kan med en almindelig lønkonto. Fordelen ved at bruge kontoen som lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger reducerer forskellen mellem ind- og udlån og giver dig en lavere renteudgift.

Om Nordea Prioritet Boligkøb

Nordea Prioritet, Boligkøb sikrer dig en lav rente og økonomisk fleksibilitet på lån i din ejendom. Du kan låne mere end 80 pct. af boligens værdi (75 pct. for fritidshuse), når du også har lån i Nordea Kredit.

  • Få samme rente på dit indlån, som du betaler på udlån. Udnyt muligheden for at spare op til udlånsrente til at gøre dine renteudgifter mindre.
  • Samme rentesats på indlån og lån.
  • Mulighed for at låne op til 95 pct. af dit boligkøb samt omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea. 
  • Mulighed for i en periode kun at betale renter på lånet.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Få samme rente på dit indlån, som du betaler for lånetNordea Prioritet, Boligkøb har variabel rente
Betal reelt kun for det, du bruger. Fx lønindbetaling eller opsparing reducerer forskellen mellem ind- og udlån, og giver dig lavere renteudgifterSaldo på indlånskonto indgår i opgørelse af evt. modregning i offentlig tillægsydelser, som fx helbreds- eller varmetillæg

Mulighed for at låne op til 95 pct. af dit boligkøb, samt omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea. 

Mulighed for i en periode kun at betale renter. Afdragene kan du vente med at betale til om 10 år

Stor økonomisk fleksibilitet - Indbetal din opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden.

Tilbagebetaling og afdragsfrihed

Nordea Prioritet, Boligkøb kan være med eller uden afvikling. Ydelsen på lånet bliver hævet på din Grundkonto. 


Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du samtidig dine renteudgifter.

Lånet løbetid kan maksimalt være 30 år. Lånet kan være afdragsfrit i op til 10 år, hvis den samlede belåning er under 80 pct. for helårsboliger og 60 pct. for fritidsboliger.

Ønskes afdragsfrihed, vil pantebrevet være med afdragsfrihed i 30 år. Pantebrevet giver derved størst mulige fleksibilitet. Men i aftalen er der aftalt, at vi kan kræve afvikling på lånet startet maksimalt 10 år efter udbetaling.

Når afvikling starter, skal afviklingen ske, så lånets samlede løbetid ikke overstiger 30 års løbetid fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, skal lånet afvikles over maksimalt 25 år.

Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Karakteristika ved fast og variabel rente

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel renteRenten er ofte lavere end en fast rente

Risikoklassificering

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Nordea Prioritet Boligkøb kategoriseret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser, renter og vilkår

Fordel+

Fordel+

Renter for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente6,45 %
Udlånsrente6,45 %
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.680,00 kr.

Fordel+

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi. 
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 6,8 % forudsat at der betales 9.449 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.133.252 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 633.252 kr. 

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi. 
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 6,9 % forudsat at der betales 11.169 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 893.221 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 393.221 kr.

Fordel
Basis
Vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu

Oversigt over beregnere