Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Rentetilpasningslån

Et Rentetilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente, hvor du kender renten i 3 eller 5 år - du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Rentetilpasningslån sikrer dig typisk en lavere ydelse end på lån med fast rente.

 • Lånet er til dig, der gerne vil spare penge her og nu, og accepterer, at renten kan stige eller falde i fremtiden
 • Falder renten, får du automatisk en lavere ydelse uden omkostninger til en omlægning af lånet når du refinansierer hver 3. eller 5. år
 • Stiger renten, stiger ydelsen på dit lån, når du refinansierer hvert 3. eller 5. år
 • Du vælger om lånet skal med eller uden afdrag. Ved afvikling af lånet er afdraget større det første år end tilsvarende lån med fast rente
 • Frekvensen mellem rentetilpasningerne kan ændres i forbindelse med refinansiering.

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu

Hør mere om Rentetil- pasningslån

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Rentetilpasningslån.  

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Hvad er et rentetilpasningslån?

Rentetilpasningslån er et kontantlån med variabel rente. Renten tilpasses det aktuelle niveau på bestemte tidspunkter, hvor der sælges nye obligationer til brug for lånet (refinansiering). Perioden mellem refinansieringerne (frekvensen) kan være 3 eller 5 år. Dato for lånets refinansiering er bestemt af udbetalingstidspunktet. Udbetales lånet i perioden 1. april til 30.september, refinansieres lånet 1. april. Lån udbetalt fra 1. oktober til 31. marts refinansieres 1. oktober.

Kendetegnet ved kontantlån er, at kurstab eller kursgevinst omregnes til fradragsberettiget kontantrente ved udbetaling eller refinansiering. Derfor bliver kursgevinster ved førtidig indfrielse skattepligtige, mens kurstab ikke kan trækkes fra.

Lånene betegnes F/S 3 eller 5 alt efter frekvensen af refinansieringerne. F3 og F5 er lån med afvikling, mens  S3 og S5 er lån, hvor der kun betales rente og bidrag (afdragsfrie lån). Du skal også være opmærksom på, at jo længere der er mellem refinansieringerne, desto mere vil værdien af din gæld svinge.

Det betyder, at du ved indfrielse før den planlagte refinansieringen typisk kommer til at indfri lånet til en kurs på over 100. Hvis der er under 1 år til refinansieringsdatoen kan du indfri lånet ved at betale den resterende rente på året, også kaldet differencerenter, hvilket selvfølgelig er fradragsberettiget, det kan derfor være en fordel at gøre det på denne måde. Det er dog vigtigt at lave konkrete beregninger før den mest optimale indfrielsesmetode vælges.

FordeleUlemper
Renten/ydelsen forventes at være lavere end tilsvarende lån med fast rente.Renter og afdrag kendes kun til næste gang lånet refinansieres.
Større afdrag 1. år end tilsvarende lån med fast rente.Værdien af gælden falder ikke ved rentestigninger.
Falder renten, får du automatisk en lavere rente uden omkostninger til en omlægning af lånet.Kursen på obligationerne ligger typisk over kurs 100 (inkonverterbare obligationer). Det betyder, at du risikerer at betale mere end din pålydende restgæld, hvis du indfrier lånet på andre tidspunkter end ved refinansiering.
Afdragsfrihed kan vælges til og fra, og kan være op til 10 år.Der kan være kursgevinstbeskatning ved indfrielse på andre tidspunkter end ved refinansiering.

Kursskæring ved udbetaling og refinansiering. 

Priser og renter

Betaling på et realkreditlån afhænger af:

 • Renten og kursen på obligationerne bag lånet 
 • Bidragssatsen til realkreditinstituttet 
 • Omkostninger ved at optage lånet

  Omkostninger ved optagelse af lån kan fx være tinglysningsafgift til staten og gebyrer til realkreditinstituttet.

  Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån

Bidragssatser ejerbolig

Bidragssatsen på dit lån afhænger af ejendommens type og værdi samt hvor stor en del af ejendommens værdi, du belåner.

Derudover afhænger bidragssatsen af valg af lånetype samt om lånet er med eller uden afvikling. 

Du kan læse mere om bidrag til Nordea kredit og se et eksempel i denne oversigt med beregningseksempel (pdf, 164 KB)Åbner i nyt vindue

Løbetid og afdragsfrihed

Rentetilpasningslån kan have en løbetid fra 10 til 30 år, men er alt efter frekvens og udbetalingskurs baseret på obligationer med løbetid på 3 eller 5 år. Lånet får automatisk en ny obligation og derved også ny rente, når den nuværende obligation udløber (lånet refinansieres).

Et Rentetilpasningslån skal udløbe samtidig med obligationerne, da der anvendes inkonverterbare stående obligationer. Da obligationerne har årlig termin, skal et Rentetilpasningslån altid udløbe på dato for refinansiering. Det betyder, at uanset løbetid angivet i lånetilbudet, tilpasses lånets løbetid ved udbetaling, så lånet udløber på refinansieringstidspunktet (1. april eller 1. oktober).

Afdragsfrihed kan aftales for en samlet periode i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling eller refinansiering, og slutter altid ved en refinansiering (1. april eller 1. oktober). Du kan i forbindelse med refinansiering ændre om lånet skal fortsætte med eller uden afvikling.

Vilkår
Tilbagebetaling og indfrielse
Refinansiering og ændring af lån
Regulering af refinansieringsrisiko
Gældspleje
Karakteristika ved fast og variabel rente
Risikoklassificering
Manglende overholdelse af forpligtelser ( tilbagebetaling)

Oversigt over beregnere