Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Bull & Bear

Bull & Bear certifikater giver dig en mulighed for at få eksponering mod aktier, aktieindeks og råvarer samt at tjene penge i både stigende og faldende markeder. Det er desuden muligt, at øge afkastmulighederne – og risikoen – ved at investere i Bull & Bear certifikater med gearing.

Bull i stigende markeder og Bear i faldende

Investorer har forskellige markedssyn. Nogle tror, at en aktie, et aktieindeks eller en råvare skal stige i værdi, mens andre tror, at markedet skal falde. Nogle tror på kraftige markedsbevægelser, andre tror på små bevægelser. Risikovilligheden varierer også fra investor til investor.

For at imødekomme forskellige investeringsmuligheder har vi børsnoteret Bull & Bear certifikater med op til 15 gange daglig gearing.
Bull certifikater er for dig, som tror, at markederne skal stige, mens Bear er for dig, som mener, at de skal falde.
Når du overvejer, hvilken Bull eller Bear, der passer til dig, er det vigtigt, at du tænker på, at jo højere gearingen er, jo højere er afkastpotentialet, men samtidigt stiger risikoen også. I værste fald kan du tabe hele dit investeret beløb.
Bull & Bear certifikater er for den erfarne investor, der er indstillet på en investering med høj risiko.

Nyheder

Ændring i Bull & Bear certifikater udstedt af Nordea Bank AB (publ).
Læs mere her.

Sådan virker Bull & Bear

Bull & Bear certifikater handles på børsen. Da de fleste Bull & Bear certifikater er gearede placeringer, så er kursændringerne markant større end på de underliggende aktiver.

Gearingen på Bull & Bear certifikater bliver beregnet på den daglige ændring i det underliggende aktiv. I tabellen nedenfor kan du se, hvorledes henholdsvis et Bull og Bear certifikat ændrer i forhold til det underliggende aktiv.

Daglig udvikling i det underliggende aktivBull med 3 gange gearingBear med 3 gange gearing
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Investerer du over en længere periode i et Bull eller Bull certifikat med gearing, skal du være opmærksom på effekten af den daglige gearing over en period. Det betyder, at certifikatets afkast over flere dage ikke svarer til afkastet på det underliggende aktiv gange gearingsfaktoren i den pågældende periode.

Hvis gearingen gange med henholdsvis den negative udvikling for Bull certifikater og positive udvikling for Bear certifikater på en handelsdag overstiger 100 procent, vil certifikatet forfalde, og du vil have tabt hele dit investeret beløb. Eksempelvis betyder det, at hvis et underliggende aktiv falder med 7 procent på en handelsdag, vil et Bull certifikat med 15 gange gearing forfalde og hele det investerede beløb vil være tabt, eftersom den negative udvikling på 7 procent gange gearingen på 15 overstiger 100 procent.

Nedenfor kan du finde brochuren, hvor du kan læse mere om hvorledes Bull & Bear certifikater virker, samt risici og omkostninger.

Brochure

Brochure

Bull og Bear certifikater er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes Bull og Bear certifikater virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Bull and Bear cover pageÅbner i nyt vindue
Mere om Bull & Bear
Priser
Disclaimer
Skat