Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Mini Futures

Med Nordeas Mini Futures kan du investere med gearing i en række forskellige underliggende aktiver, hvoraf visse underliggende aktiver bliver handlet på børser, der er svært tilgængelige for en almindelig privat investor.

Mini Futures – en investering hvor du vælger risikoniveauet

Der findes to typer af Mini Futures, Mini LONG, der giver et positivt afkast i stigende markeder, og Mini SHORT, der giver et positivt afkast i faldende markeder.

For at du kan vælge den risiko og det afkastpotentiale, du ønsker med din investering, tilbyder vi forskellige Mini Futures på det samme underliggende aktiv. De forskellige Mini Futures adskiller sig fra hinanden ved at have forskellige gearings-, finansierings- og stop-loss niveauer. Ved at udbyde forskellige Mini Futures på samme underliggende aktiv med forskellige risiko- og afkastprofiler, kan du bedre finde den Mini Future, der passer til dit markedssyn og risikovillighed. Højere gearing betyder højere risiko, og lavere gearing betyder lavere risiko. Investering i Mini Futures tilrådes kun for erfarne og aktive investorer, der er villige til at påtage sig en høj risiko.

Sådan fungerer Mini Futures

Værdien af en Mini Future bevæger sig i samme retning som det underliggende aktiv. Men da det kræver en mindre investering at investere i en Mini Future end i det underliggende aktiv, vil den procentuelle værdiudvikling oftest være markant større i en Mini Future end i det underliggende aktiv. Dette kaldes gearingseffekten. Gearingseffekten øger såvel afkastmuligheden som risikoen i Mini Futuren. Derfor er det vigtigt, at du har gjort dig bekendt med, hvordan en Mini Future virker.

Finansieringsniveauet er et vigtigt parameter for beregningen af både risiko og afkastpotentiale af en Mini Future. Finansieringsniveauet er forskelligt for hver Mini Future.
For en Mini LONG gælder, at jo højere finansieringsniveauet er i forhold til kursen på det underliggende aktiv, jo højere vil gearingen være. For en Mini SHORT gælder, at jo lavere finansieringsniveauet er i forhold til kursen på det underliggende aktiv, jo højere vil gearingen være.

På illustrationerne nedenfor kan du se, hvorledes værdien af en Mini Future beregnes ud fra finansieringsniveauet og værdien af det underliggende aktiv.

Mini LONG

Mini Long value calculation

Mini SHORT

Mini Short value calculation

Et andet væsentligt parameter er stop loss niveauet. Nordea fastsætter hver dag stop loss niveauet og er for Mini LONG højere end finansieringsniveauet og modsat lavere end finansieringsniveauet for Mini SHORT.
Hvis udviklingen i det underliggende aktiv er ufordelagtig, og kursen bryder stop loss niveauet, vil Mini Futuren automatisk førtidsforfalde, og en restværdi beregnes. Hvis restværdien er større end 0, betales dette til ejeren af Mini Futuren. Bemærk at du i værste fald kan miste hele dit investerede beløb.

Du skal være opmærksom på flere vigtige parametre, bl.a. multiplikator og valutaeksponering. Du kan læse mere om disse i brochuren. I brochuren kan du ligeledes finde information omkring omkostninger og øvrige risici.

Brochure

Brochure

Mini Futures er komplekse værdipapirer. Du bør derfor sætte dig grundigt ind i, hvorledes Mini Futures virker, inden du begynder at handle. I vores brochure, som du kan se nedenfor, kan du finde relevante oplysninger.

Mini Futures CoverÅbner i nyt vindue
Mere om Mini Futures
Priser
Disclaimer

Vil du handle Mini Futures

Vil du handle Mini Futures

Handle i Nordea Investor Åbner i nyt vindue