Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Porteføljepleje

Overlad pleje af din opsparing til os. Har du valgt et produkt inden for porteføljepleje, investerer vi din opsparing i overensstemmelse med den risiko, du ønsker at påtage dig og horisonten for din investering.

Om porteføljepleje

Har du ikke tid til at pleje din opsparing, eller synes du blot, at tiden kan bruges mere fornuftigt? Og kunne du tænke dig et større langsigtet afkast, end du kan opnå ved at placere pengene kontant? Så er porteføljepleje, hvor du overlader håndteringen af din opsparing til Nordea, måske den rigtige løsning. 

Der er flere muligheder:

  • Nordea Invest Basis 1, 2, 3 og 4 indeholder både aktier og obligationer, men med hver deres risikoprofil. Med Basisafdelingerne får du en professionel pleje af din opsparing. Investeringerne i Basis tilpasses løbende vores forventninger til de finansielle markeder. Samtidig sikres, at investeringen hele tiden overholder de aftalte rammer for risiko. Basisafdelingerne kan anvendes til både pensionsmidler og frie midler.
  • Som Premium kunde kan du også vælge Premium Portefølje, der er baseret på en aftale med Nordea, hvor Nordea løbende vurderer udviklingen på markederne og tilpasser porteføljens aktivfordeling med forventningerne til markedet. Premium Portefølje kan anvendes til både pensionsmidler og frie midler.
  • En tredje mulighed er puljer i Bankvalg, som kan benyttes til pensionsmidler. Nordea vurderer også her løbende udviklingen på markederne og tilpasser porteføljens aktivfordeling med forventningerne til markedet.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder inden for porteføljepleje i Nordea, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Hør vores podcast

Hold dig opdateret med vores podcast, hvor vi opsummerer de vigtigste begivenheder i Private Banking og Premium Portefølje. God fornøjelse!
  
Hent podcastenÅbner i nyt vindue

Hvad er Nordea Invest Basis?

Basis 1, 2, 3 og 4 er afdelinger i investeringsforeningen Nordea Invest.

Afdelingerne er alle børsnoterede papirer, som du kan sælge igen med kort varsel. Du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser de dage, hvor bankerne holder åbent og få den aktuelle kursværdi af dine investeringsbeviser. 

Afdelingerne er udbyttebetalende. Ønsker du ikke den løbende udbetaling, kan du geninvestere gratis ved hjælp af udbyttebeviser. På den måde er du hele tiden investeret.

Læs mere om Nordea Invest Basis-afdelingerneÅbner i nyt vindue 
Nordea Inv Basis 1Åbner i nyt vindue
Nordea Inv Basis 2Åbner i nyt vindue
Nordea Inv Basis 3Åbner i nyt vindue
Nordea Inv Basis 4 Åbner i nyt vindue

Premium Portefølje

Premium Portefølje-aftalen tages op minimum årligt, så det altid er din aktuelle risikovilje og investeringshorisont, som styrer placeringerne. Du får mindst halvårligt en rapport, som viser beholdning og afkast fra porteføljen. Rapporten leveres i Netbank og Online investering, men kan også blive sendt med posten.

Du modtager ikke løbende udbytte, så du er sikker på, at din opsparing hele tiden er investeret. Der investeres i særlige Nordea Invest-afdelinger, som du ikke selv kan handle, og du skal aftale med banken, når du ønsker at trække pen ge ud (min. 10.000 kr. ad gangen).

Her kan du følge de Nordea Invest-afdelinger, der investeres iÅbner i nyt vindue

Puljer i Bankvalg

Nordea regulerer løbende, hvor meget de enkelte puljer skal vægte i Bankvalg. Nordea sørger også for at reducere risikoen i porteføljen op mod udbetalingstidspunktet. Du får en årlig oversigt over fordelingen i Bankvalg og afkastet i Bankvalg og i de enkelte puljer. Alle renter og udbytter geninvesteres automatisk. Indbetaling til puljer kan ske en gang hver måned.

Administrationen af puljerne er styret af Puljebekendtgørelsen.

Se historiske afkast og læs mere om Nordeas Puljeordninger

Priser og vilkår

Nordea Invest Basis
Premium Portefølje
Puljer