Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Præmieplan for Gevinstopsparing

Samlet saldo på Gevinstopsparing ved udgangen af 2017 var 8,0 mia. kr. I 2017 blev der i alt udbetalt 5,8 mio. kr. fordelt på 3662  gevinster.

Du kan finde ud af, om du har vundet, ved at gå ind på din konto i Netbank eller Mobilbank - pengene overføres automatisk til dig.

Hvis du vinder 100.000 kr., vil du blive kontaktet.

Næste trækning offentliggøres

Nedenstående datoer er forventede. Ret til ændringer forbeholdes.

Vindernumrene for januarudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. februar 2018

Vindernumrene for februarudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. marts 2018

Vindernumrene for martsudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. april 2018

Vindernumrene for apriludtrækningen forventes at blive offentliggjort den 10. maj 2018

Vindernumrene for majudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 13. juni 2018

Vindernumrene for juniudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 11. juli 2018

Vindernumrene for juliudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 10. august 2018

Vindernumrene for augustudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. september 2018

Vindernumrene for septemberudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 10. oktober 2018 

Vindernumrene for oktoberudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. november 2018

Vindernumrene for novemberudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 12. december 2018

Vindernumrene for decemberudtrækningen forventes at blive offentliggjort den 11. januar 2019

Gevinster posteres på vindernes konti førstkommende bankdag efter offentliggørelse.

Tidligere trækninger

Præmieplan for Januar 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Februar 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Marts 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for April 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Maj 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Juni 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Juli 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for August 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for September 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for Oktober 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for November 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr. 

500 præmier a 200 kr.   

Den totale præmiesum er 200.000 kr.   

Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Præmieplan for December 2018-udtrækningen*

1 præmie a 100.000 kr.
500 præmier a 200 kr.  
Den totale præmiesum er 200.000 kr.  
Udlodningsprocenten i denne måned er på 0,03 %

Disclaimer

*Præmieplanen er foreløbig og kan ændres indtil den 3. sidste bankdag før den aktuelle gevinstmåned. Præmieplanen fastsættes ud fra den samlede indlånssaldo og det aktuelle renteniveau. 

Udlodningsprocenten beregnes af kalendermånedens mindste saldo som en forventet gennemsnitlig rente set over en etårig periode.