Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Aberdeen Ejendomsfond

Aberdeen Ejendomsfond-obligation. En investering i europæiske erhvervsejendomme.

NBF Aberdeen 2022 (DK0030019971)

Kuponbetaling på Aberdeen Ejendomsfond (august 2018)

Aberdeen Ejendomsfond-obligationen udbetalte afdrag og kupon den 18. august 2018. Den samlede betaling udgjorde 5,055 pct. af den aktuelt nominelle værdi. 

Betalingen skete på baggrund af kundens beholdning 18. august 2018. 

Skattemæssig håndtering

Afdrag udbetales til kurs 100. Kursgevinsten er skattepligtig og medregnes som en gevinst på en finansiel kontrakt i indkomståret 2018. Gevinsten modsvares af det tilsvarende kurstab, der opstår på den resterende nominelle obligationsbeholdning som følge af afdraget.
Den skattepligtige kursgevinst på afdraget udgør forskellen mellem ultimokursen 2017 og indfrielseskursen på EUR 100. Er obligationen købt i løbet af 2018, skal kursgevinsten beregnes som forskellen mellem købskursen og indfrielseskursen (100).
Kuponudbetalingen beskattes som kursgevinst på en finansiel kontrakt i år 2018.

Afkastrapport (marts 2018)

Obligationen handles i dag som bekendt til en markant rabat i forhold til den teoretiske værdi. Den seneste teoretiske værdi er 31,85 (baseret på NAV i Aberdeen-fonden). 

Samlet set er det nominelle beløb blevet nedskrevet med 36,46 pct. af det investerede beløb siden lanceringen. Det samlet nedskrevne beløb er beregnet efter den seneste udlodning 18. februar 2018.
Dette giver en årlig effektiv rente (IRR) på -0,2125 pct. siden lanceringen i 2006, og dermed et afkast på niveau med udviklingen på sammenlignelige investeringer i europæiske ejendomme.

Du kan finde den seneste afkastrapport (Q4 2018) på Aberdeen Ejendomsfond her (pdf, 286 KB)Åbner i nyt vindue.

Du kan finde brochuren herÅbner i nyt vindue

Du kan finde prospektet herÅbner i nyt vindue.